w

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe – dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów, w tym zmiany od 24 marca 2020 r.

Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów, w tym zmiany od 24 marca 2020 r. 7
Legal concept

OPIS SZKOLENIA

Od 01.01.2016 roku obowiązują przepisy ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, która przewiduje cztery rodzaje tzw. postępowań restrukturyzacyjnych. Jednocześnie ustawa ta wprowadziła istotne zmiany Prawa upadłościowego w zakresie uprawnień wierzycieli, zgłaszania wierzytelności i ich zaspakajania w postępowaniu upadłościowym.

Ponadto w dniu 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 23 września 2019 r., poz. 1802) Sejm uchwalił nowelizację prawa upadłościowego w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej oraz innych przepisów Prawa upadłościowego (w tym, co do zgłaszania wierzytelności), która weszła w życie w dniu 24 marca 2020 r.

Celem szkolenia jest przedstawienie przepisów regulujących uprawnienia wierzyciela, a w szczególności omówienie możliwości dochodzenia i zaspokojenia wierzytelności z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 24 marca 2020 r.

Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu upadłości swoich kontrahentów, a w szczególności do pracowników działów windykacji i zarządzania wierzytelnościami bezpośrednio wykonujących obowiązki z zakresu dochodzenia należności.

Metody szkoleniowe:

wykład w oparciu o liczne przykłady praktyczne, prezentacja treści przepisów i przykładowych pism procesowych sporządzanych w postępowaniu upadłościowym z omówieniem ich wymagań formalnych.

Korzyści dla uczestników z udziału w szkoleniu:

  • uzyskają wiedzę na temat zasad sporządzania pism procesowych i ich niezbędnej treści,
  • dowiedzą się, jak można wpływać na przebieg postępowania upadłościowego,
  • poznają zasady reagowania na uchybienia w toku postępowań,
  • poznają najczęściej popełniane błędy przez wierzycieli oraz sposoby ich uniknięcia,
  • uzyskają niezbędną wiedzę o zmianach w prawie upadłościowym oraz o nowym prawie restrukturyzacyjnym.

WYKŁAD

Sędzia Wydziału Gospodarczego w sądzie rejonowym. W 2006 r. delegowany na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Spraw Gospodarczych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Swoją wiedzę uzyskaną w trakcie pracy zawodowej wykorzystuje w pracy dydaktycznej. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz dla radców prawnych z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. W działalności szkoleniowej preferuje praktyczne podejście do tematu.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym. 25

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym.

Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym oraz czynności organów egzekucyjnych hamujące tok egzekucji w świetle ostatnich nowelizacji 26

Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym oraz czynności organów egzekucyjnych hamujące tok egzekucji w świetle ostatnich nowelizacji