w , ,

Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2019 r.

OPIS SZKOLENIA

Na szkoleniu zostaną omówione zmiany wprowadzane kolejnymi ustawami o zmianie ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw, w tym ustawą z dnia 11 września 2019 r.

Prawo wodne w ostatnim czasie zmieniało się w sposób bardzo dynamiczny. Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli usystematyzować posiadaną wiedzę w tym zakresie, a także zapoznać się z najnowszymi zmianami w Prawie wodnym.

Na szkoleniu omówimy m.in.:

  • regulacje organizacyjne i prawne obowiązujące od 01.01.2018 r.,
  • zmiany wprowadzone kolejnymi ustawami o zmianie ustawy Prawo wodne, w tym wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r.
  • podstawowe informacje dotyczące przepisów wykonawczych wydanych na podstawie Prawa wodnego z 2017 r. (m.in. w sprawie szczegółowego zakresu wymagań i warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią; w sprawie rodzajów inwestycji i działań wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej),
  • przykłady stosowania nowych przepisów w praktyce.

Na szkoleniu mają Państwo możliwość skonsultowania z wykładowcą konkretnych sytuacji z własnej praktyki zawodowej. Postaramy się wyjaśnić Państwa wątpliwości i odpowiedzieć na pytania.

Szkolenie polecamy:

  • pracownikom organów administracji terenowej i rządowej,
  • pracownikom przedsiębiorstw i biur sporządzających operaty wodnoprawne, których dotyczą omawiane regulacje

WYKŁADOWCA

Pracownik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Specjalistka w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. Autorka publikacji oraz artykułów w branżowych czasopismach z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa Wodnego. Prowadzi zajęcia z Prawa wodnego dla studentów Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz szkolenia dla pracowników administracji, zakładów i projektantów.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Prawo ochrony konkurencji – zagadnienia praktyczne

Umowy handlowe – warsztaty