w , ,

PRODUKTY KOSMETYCZNE – dokumentacja produkcyjna i dystrybucyjna Profesjonalnie, Szeroka Oferta

PRODUKTY KOSMETYCZNE - dokumentacja produkcyjna i dystrybucyjna Profesjonalnie, Szeroka Oferta 7

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie systematyzuje kwestie dokumentowania etapu wytwarzania i etapu sprzedażowego produktów kosmetycznych. Wskazuje, jakie dokumenty i zapisy są niezbędne w celu spełnienia wymogów prawnych w zakresie produkcji i dystrybucji kosmetyków. Podaje również zasady prawidłowego przygotowywania takiej dokumentacji.

Szkolenie kierujemy do pracowników działu zapewnienia i kontroli jakości, działu produkcyjnego i magazynów oraz działu sprzedaży sektora kosmetycznego.

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad i zagadnień:

 • prawidłowego opracowywania i prowadzenia dokumentacji z wytwarzania, kontroli jakości i magazynowania poszczególnych partii produktów kosmetycznych,
 • monitorowania i przeprowadzania działań posprzedażowych, takich jak: reklamacje kosmetyków, wstrzymywanie i wycofywanie kosmetyków z obrotu
 • nadzoru nad działaniami niepożądanymi.

Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat niezbędnej dokumentacji działu produkcyjnego, kontroli jakości, magazynowej i sprzedażowej w firmie kosmetycznej oraz poznają zasady jej opracowywania.

Metody szkoleniowe:wykład, analiza przykładów, dyskusja, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. DOKUMENTACJA PROCESU WYTWARZANIA KOSMETYKÓW, ZGODNIE Z NORMĄ ISO 22716:
  • procedury i instrukcje jako główne dokumenty specyfikujące wytwarzanie kosmetyków,
  • zasady nadzoru nad dokumentami systemowymi i zapisami,
  • podstawowe rodzaje dokumentów działu produkcji, kontroli jakości i magazynów zakładu kosmetycznego.
 2. WARSZTATY: Zasady opracowywania dokumentów systemowych:
  • procedur,
  • instrukcji,
  • specyfikacji jakościowych / metod badawczych,
  • innych.
 3. DOKUMENTACJA DYSTRYBUCYJNA:
  • rejestr dystrybucji partii produktów kosmetycznych,
  • dokumentowanie zgłoszeń reklamacyjnych,
  • raportowanie procesu wstrzymania / wycofania kosmetyku z obrotu.
 4. COSMETOVIGILANCE – DOKUMENTACJA Z MONITOROWANIA CIĘŻKICH DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH:
  • powiadomienie o ciężkim działaniu niepożądanym do właściwego organu przez osobę odpowiedzialną / dystrybutora,
  • powiadomienie o ciężkim działaniu niepożądanym osoby odpowiedzialnej przez właściwy organ nadzoru,
  • powiadomienie o ciężkim działaniu niepożądanym zgłoszonym przez pracowników służy zdrowia lub użytkowników końcowych do właściwego organu nadzoru,
  • zasady dokumentowania SUE w raporcie bezpieczeństwa produktu kosmetycznego.
 5. WARSZTATY: Omówienie formularzy SUE i ich obiegu zgodnie z wytycznymi UE. 
 6. WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOKUMENTACJI PRODUKCYJNEJ I DYSTRYBUCYJNEJ PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH:
  • czas i miejsce przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentów,
  • język dokumentacji,
  • format dokumentacji,
  • kary pieniężne za niespełnienie wymogów prawnych w zakresie dokumentacji produkcyjnej i dystrybucyjnej.
 7. PYTANIA, DYSKUSJA, ROZDANIE CERTYFIKATÓW UCZESTNICTWA.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

PRODUKTY KOSMETYCZNE - dokumentacja wdrożeniowa 24

PRODUKTY KOSMETYCZNE – dokumentacja wdrożeniowa

Mikrobiologia kosmetyczna – zasady i normy prawne wytwarzania produktów kosmetycznych 25

Mikrobiologia kosmetyczna – zasady i normy prawne wytwarzania produktów kosmetycznych