w

Przegląd i interpretacja wymagań nowej normy ISO 45001 – Szkolenia dla firm

Przegląd i interpretacja wymagań nowej normy ISO 45001 - Szkolenia dla firm 7

Zastępującej dotychczasowo obowiązujące normy PN-N-18001 oraz  OHSAS 18001.

Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników oraz innych osób wykonujących prace na rzecz zakładu pracy (np. zleceniobiorców, pracowników outsourcowanych, stażystów) czy gości jest niezwykle istotne z punktu widzenia pracodawcy. Ryzyko związane ze zdarzeniami niebezpiecznymi, wypadkami i chorobami zawodowymi skutkuje m.in. koniecznością wypłaty odszkodowań, nieobecnością pracowników, co może powodować problemy z obsadą linii produkcyjnych, czy wzmożonymi kontrolami Państwowej Inspekcji Pracy.

Chcąc rozwiązać ten problem, ISO opracowało nowy standard systemu zarządzania bhp, którego spełnienie wymagań przyczyni się do zapobiegania wypadkom śmiertelnym, unikania obrażeń związanych z wykonywaniem pracy, poprawy warunków pracy, czy też ograniczenia ryzyk biznesowych. Norma jest więc niezwykle przydatnym narzędziem zarówno dla osób wykonujących pracę jak i pracodawców. 12 marca 2018 r. decyzją International Organization for Standardization (ISO), opublikowano normę ISO 45001:2018. Nowy standard podąża śladami innych podejść systemów zarządzania, w szczególności skupiając się na integracji z normą ISO 9001 oraz ISO 14001. Uwzględnia również inne międzynarodowe i krajowe standardy w tej dziedzinie, w tym  PN-N-18001 oraz OHSAS 18001. Organizacje, które obecnie pracują w oparciu o certyfikowany system Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy mają trzy lata na wprowadzenie wymaganych zmian.

Celem naszego szkolenia jest przedstawienie wymagań nowej normy ISO 45001 ze wskazaniem,  jak te wymagania wpłyną na potrzebę dostosowania dotychczasowo obowiązujących norm dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Program szkolenia:

 • Cele opracowania nowego standardu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Koncepcja podejścia systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zastosowana w normie ISO 45001
  • Model PDCA
 • Struktura normy, zharmonizowanie istniejących norm zarządzania systemami Załącznik SL.
 • Interpretacja zapisów normy ISO 45001
 • Nowe oraz zmienione definicje
 • Wymagania ogólne dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Kontekst organizacji z uwzględnieniem ryzyk i szans
  • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron
  • Ustalenie zakresu sytemu zarządzania BHP
 • Przywództwo i zaangażowanie
  • Rola w organizacji, obowiązki, obszary odpowiedzialności i władze
  • Opracowanie i wdrożenie polityki BHP
 • Planowanie
  • Działania dotyczące zagrożeń i możliwości
  • Cele BHP i planowania w celu ich osiągnięcia
 • Wsparcie
  • Zasoby, kompetencje, świadomość i zaangażowanie pracowników (współpraca i konsultacje)
 • Planowanie i sterowanie operacyjne
  • Zarządzanie zmianą
  • Outsourcing, zakupy, wykonawcy
  • Kontrole operacyjne oraz gotowość na reagowanie w sytuacjach awaryjnych
 • Wyniki oceny
  • Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena wydajności
  • Audyt wewnętrzny
  • Przegląd zarządzania
 • Doskonalenie
  • Incydent, niezgodności i działania naprawcze
  • Ciągłe doskonalenie
 • Integracja z systemem zarządzania środowiskiem wg ISO 14001 oraz systemem zarządzania jakością wg ISO 9001:2015.
 • Działania osób odpowiedzialnych za nadzorowanie systemów zarządzania (Pełnomocników, Specjalistów ds. systemów zarządzania) w zakresie dostosowania organizacji do wymagań nowej normy.
 • Podsumowanie oraz przygotowanie harmonogramu prac dostosowujących organizację do wymagań nowego standardu
  • Etapy wdrażania i certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy
 • Dyskusja oraz wymiana doświadczeń.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

EcoMS Consulting Sp. z o.o.

Dodane przez Andrzej Kwocz

EcoMS Consulting Sp. z o.o. podejmuje się kompleksowej obsługi firm w zakresie zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwem podwykonawców. Firmę tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem pracy w przemyśle i innych formach doradczych. W ciągu wielu lat naszej działalności obsłużyliśmy ponad 700 klientów. Naszymi Klientami są głównie międzynarodowi producenci. Stale współpracuje z nami 300 firm. Wykonujemy różnego rodzaju audyty i poświęcamy temu 2 500 dni w roku.

Dodaj komentarz

Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007/ISO 45001:2018 23

Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007/ISO 45001:2018

Wymagania systemu zarządzania energią ISO 50001:2018 - Szkolenia dla firm 24

Wymagania systemu zarządzania energią ISO 50001:2018 – Szkolenia dla firm