w

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – zagadnienia praktyczne.

OPIS SZKOLENIA

Prawo użytkowania wieczystego podlega w ostatnim czasie istotnym zmianom. Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dalej: PPUŻ), z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo to zostało przekształcone we własność i jednocześnie wyłączono możliwości dalszego ustanawiania użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe.

Ze względu na występujące problemy praktyczne, ustawodawca zdecydował się na dopracowanie powyższych regulacji oraz usunięcie wielu mankamentów. Zmiany te stanowią istotną część obszernej nowelizacji ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest:

 • przedstawienie problematyki ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z uwzględnieniem nowelizacji przepisów z dnia 13 czerwca 2019 r.
 • omówienie praktycznych problemów w zakresie tematyki szkolenia,
 • pomoc w rozwiązaniu praktycznych sytuacji zgłoszonych przez uczestników, związanych z zastosowaniem w/w przepisów.

Szkolenie kierujemy do:

 • pracowników starostw powiatowych, urzędów miast i urzędów gmin (wydziały geodezji i gospodarki nieruchomościami), pracowników jednostek i agencji rządowych zajmujących się obrotem nieruchomościami,
 • pracowników firm deweloperskich i spółdzielni mieszkaniowych realizujących inwestycje na gruntach podlegających ustawie,
 • pracowników wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych.

Metody szkoleniowe:Wykład wspomagany prezentacją multimedialną, dyskusja z uczestnikami, omawianie przypadków, wyjaśnianie wątpliwości, odpowiedzi na pytania.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe cele ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 2. Ustawa przekształceniowa z dnia 20 lipca 2018 r. a inne przepisy przekształceniowe.
 3. Pozytywne i negatywne przesłanki do przekształcenia.
 4. Charakter prawny zaświadczenia jako dokumentu potwierdzającego przekształcenie.
 5. Treść zaświadczenia i tryby jego wydania.
 6. Sposób i tryb kwestionowania zaświadczeń.
 7. Rodzaje opłat przekształceniowych i sposób ich ustalania.
 8. Bonifikaty i zwolnienia od opłat z tytułu przekształcenia.
 9. Ustawa przekształceniowa a pomoc publiczna.
 10. Ustawa przekształceniowa a zobowiązania podatkowe (VAT, podatek od nieruchomości).
 11. Szczególne sytuacje związane z przekształceniem („opóźnione przekształcenie”).
 12. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

WYKŁADOWCA

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, obecnie członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wcześniej wieloletni pracownik administracji rządowej odpowiedzialny za gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa administracyjnego, autor komentarza do ustawy będącej tematem szkolenia.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Wycena nieruchomości – operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym.

Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych w 2020 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian w Wytycznych kwalifikowalności.