w

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem systemu EMCS 2PL

OPIS SZKOLENIA

System informatyczny EMCS2 obowiązujący na terenie Unii Europejskiej jest wykorzystywany do obsługi przewozów wyrobów akcyzowych.

W 2019 roku wprowadzono istotne zmiany m.in. rozszerzające katalog produktów objętych obowiązkiem stosowania systemu.

Prawidłowe przemieszczanie towarów poddane jest kontroli administracji celno-skarbowej, a od poprawnej realizacji stosowania procedur przewidzianych w systemie EMCS2 zależy m.in. zwolnienie wyrobów akcyzowych z akcyzy.

Praktyczna wiedza dotycząca korzystania z systemu EMCS2 pozwala przedsiębiorcom, podmiotom komunikować się z organami skarbowymi w obszarze przewozów towarów akcyzowych, jak również pozwala uniknąć nieprawidłowości i kar w obszarze podatku akcyzowego ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z możliwości obrotu towarami z zawieszoną akcyzą lub zwolnionych z akcyzy. 

Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorców, pracowników działów logistyki obsługujący obrót towarami akcyzowymi, agentów celnych i innych osób zainteresowanych praktyczną wiedzą  w zakresie przygotowania i obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą niezbędną w zakresie obsługi przemieszczania w systemie EMCS2 i na platformie PUESC wyrobów akcyzowych z zawieszona akcyzą, jak i zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą:

  • korzystania z systemu EMCS2 i jego obsługi w formie elektronicznej,
  • obiegu komunikatów elektronicznych,
  • trybu postępowania w trakcie korzystania z procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych zgodnie z przepisami.

Szkolenie prowadzone jest metodą wykładu z elementami dyskusji z wykorzystaniem autorskiej prezentacji Ms PowerPoint oraz prezentacją systemu w wersji elektronicznej. Wyjaśniamy wątpliwości, odpowiadamy na pytania, analizujemy przykłady.

WYKŁADOWCA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego w Katedrze Prawa Finansowego.

Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji państwowej.

W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi zagadnieniami VAT w eksporcie), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia pochodzenia towarów, klasyfikacji taryfowej a także kontroli towarów podwójnego zastosowania.

Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się doradztwem w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania platformy PUESC.

Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających ze statystyki INTRASTAT, podatku akcyzowego i wielu innych zagadnień związanych z przepisami celnymi i podatkowymi.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Zarządzanie transportem drogowym – przepisy i praktyka

Przepływy logistyczne w organizacji – optymalizacja, prognozowanie, planowanie i współpraca