w

Przepływy logistyczne w organizacji – optymalizacja, prognozowanie, planowanie i współpraca

Przepływy logistyczne w organizacji - optymalizacja, prognozowanie, planowanie i współpraca 7

OPIS SZKOLENIA

Podejście procesowe jest szeroko znane w przedsiębiorstwach. Ale czy rzeczywiście jest realizowane? Czy w procesie prognozowania i planowania uwzględniane są powiązania poszczególnych działów? Kto w organizacji zna odpowiedź na pytanie, dlaczego w przedsiębiorstwie są braki lub nadmierne zapasy? Dlaczego wiele rzeczy ma być na wczoraj, a w rzeczywistości nie jest wykorzystywanych (przetwarzanych, sprzedawanych) latami?

Niniejszy warsztat szkoleniowy skierowany jest w szczególności:

 • do osób zarządzających procesowo logistyką z poziomu specjalistów i menedżerów,
 • dla osób zarządzających i uczestniczących w procesach zintegrowanych łańcuchów dostaw, a w szczególności planistów i logistyków produkcji i dystrybucji,
 • ponieważ nacisk jest kładziony na współdziałanie (podejście procesowe) w warsztatach również poruszane będą zagadnienia istotne dla procesu budowania zapasów (sprzedaż, zakupy, controlling).

Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji zarządzania procesowymi przepływami logistycznymi, od prognozowania popytu i potrzeb zakupowych poprzez proces produkcji, na magazynie i dystrybucji kończąc.

Cele szkolenia:

 • przedstawimy obowiązuje trendy w optymalizacji oraz narzędzia i rozwiązania systemowe pozwalające lepiej realizować przepływ logistyczny – bez braków, z uwzględnieniem „wąskich gardeł”, kończąc na optymalizacji dystrybucji,
 • zasygnalizujemy tematykę modeli ekonometrycznych związanych z tą funkcjonalnością przedsiębiorstwa,
 • poddamy analizie modele decyzyjne dla współpracy krótkoterminowej i długoterminowej,
 • postaramy się pokazać, czy “najtaniej jest zawsze najlepiej” i czy „posiadać na stanie” nie oznacza czasami tracić – czyli jak szacować zapasy na poszczególnych etapach przepływów logistycznych w kontekście ryzyka biznesowego.

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadali wiedzę:

 • jaki wdrożyć najwłaściwszy model biznesowy ze wsparciem narzędzi pozwalających na lepszą współpracę miedzydziałową, ekonometrycznych modeli decyzyjnych i danych kalkulacyjnych,
 • jak uwzględniając pojęcia Klienta zewnętrznego i wewnętrznego najkorzystniej prowadzić uzgodnienia i negocjacje
 • jak budować najlepsze mierniki oceny procesu przepływów logistycznych od zakupu surowców i komponentów poprzez elementy produkcji i półproduktów na produkcie gotowym i dystrybucji kończąc.

Zdobyte umiejętności:

 • określanie obszarów wymagających usprawnienia szczególnie na pograniczu działów,
 • stworzenie systemu wskaźników syntetycznych i analitycznych do pomiaru procesów,
 • zaproponowanie najlepszych wskaźników i rozwiązań, zwiększenie jakości i produktywności,
 • polepszenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w działalności wielu elementów wpływających na efekt biznesowy dla organizacji uwzględniając zasady SMART/WARTE,
 • umiejętność wymiernej oceny działań związanych z procesem przepływów logistycznych.

Metody szkoleniowe:

Szkolenie prowadzone będzie w warsztatowej formie interaktywnej łączącej pracę grupy przy analizie i rozwiązywaniu case study i prezentacji trenera. Ćwiczenia mają na celu praktyczne wykorzystanie dotychczasowej wiedzy uczestników oraz nabytych umiejętności. Podstawowa rola trenera to moderowanie zajęcć w celu znalezienia ogólnych problemów występujących w  organizacji oraz ich rozwiązania przy zastosowanie optymalnych rozwiązań na podstawie nabytej wiedzy oraz analizowanych case study.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem systemu EMCS 2PL 22

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem systemu EMCS 2PL

Baza danych o odpadach - aktualne wymagania prawne, zmiany od 1.01.2020 r. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce. 23

Baza danych o odpadach – aktualne wymagania prawne, zmiany od 1.01.2020 r. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.