w ,

Raport o oddziaływaniu na środowisko – przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów.

Raport o oddziaływaniu na środowisko – przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów. 7
magic book and eco concept

OPIS SZKOLENIA

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest najważniejszym dokumentem procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Jego opracowanie jest ważnym elementem procesu przygotowania inwestycji, wymagającym dobrego zaplanowania czasu i finansów niezbędnych do realizacji tego zadania. Stąd też warto wiedzieć, kiedy taki raport jest niezbędnie konieczny, a w jakich przypadkach wystarczyłaby dobrze przygotowana karta informacyjna przedsięwzięcia. Jeśli już wiadomo, że opracowanie raportu OOŚ jest konieczne, należy dobrze zaplanować działania uwzględniając wszelkie wymagania oraz ryzyka, jakie wiążą się z tym procesem.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest dokumentem, którego “życie” nie kończy się z chwilą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jego analizy są podstawą założeń do projektu budowlanego, wykonawczego i postępowania podczas budowy. Jest analizowany przez instytucje wydające pozwolenie na użytkowanie obiektu oraz instytucje decydujące o przyznaniu i rozliczeniu dofinansowania inwestycji. Jest wreszcie dokumentem publicznym, na zawsze pozostającym w archiwach. Powinien być tak krótki jak to tylko możliwe, będąc jednocześnie zbiorem pełnych analiz o charakterze naukowym, zebranych w spójną całość spełniającą wymagania przepisów prawa i jednocześnie przedstawioną językiem zrozumiałym dla osób nie będących specjalistami w danych dziedzinach wiedzy. Raport OOŚ, czy też karta informacyjna przedsięwzięcia, stanowią często pierwszą pełną, publicznie dostępną informację na temat projektu. Przy poprawności merytorycznej dokumenty te powinny być traktowane jako wizytówka inwestora.

Warsztat na temat raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko skierowany jest do osób biorących udział w procesie przygotowania inwestycji, m.in:

 • przedstawicieli organów administracji publicznej biorących udział w procesie OOŚ,
 • inwestorów, planujących pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji z funduszy UE bądź banków inwestycyjnych,
 • projektantów i konsultantów przygotowujących dokumentację techniczną, środowiskową i finansową dla przedsięwzięć,
 • przedstawicieli instytucji sprawdzających dokumentację oceny oddziaływania na środowisko we wnioskach o dofinansowanie z funduszy unijnych,
 • wszystkich zainteresowanych tematyką jakości procesu oceny oddziaływania na środowisko.

Celem warsztatu jest wskazanie czynników, które mają wpływ na proces przygotowania inwestycji, w tym jej harmonogram, koszty i jakość.

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać:

 • wiedzę na temat czynników, które wpływają na jakość karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ,
 • praktyczną możliwość sprawnej weryfikacji jakości karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ,
 • umiejętność wskazania dobrych i słabych stron karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu OOŚ wraz z efektywnym określeniem obszarów, które powinny podlegać szczególnej uwadze na dalszych etapach przygotowania inwestycji.

Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny, co w znacznym stopniu poprawia ich efektywność. Metody prowadzenia zajęć:

 • wykłady – prezentacje oparte na przykładach praktycznych z możliwością zadawania pytań na bieżąco,
 • dyskusja moderowana – w zależności od potrzeb grupy,
 • warsztaty praktyczne angażujące uczestników, podsumowujące partie materiału,
 • ćwiczenia, w tym również w oparciu o rzeczywiste problemy uczestników – jeśli zostaną zgłoszone wcześniej do organizatora.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Decyzje środowiskowe, w tym najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy środowiskowej, która weszła w życie 24.09.2019 r. 25

Decyzje środowiskowe, w tym najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy środowiskowej, która weszła w życie 24.09.2019 r.

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym po zmianach wprowadzonych w latach 2018 i 2019. 26

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym po zmianach wprowadzonych w latach 2018 i 2019.