w ,

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC 7

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie aktualnie odbywa się w tybie online, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą rówież widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel 🙂

Szkolenie polecamy przedstawicielom Inwestora, przedstawicielom Wykonawcy a także Podwykonawcom.

Uczestnicy zdobędą umiejętność sprawnego posługiwania się Warunkami Kontraktowymi FIDIC – w szczególności w zakresie rozpoznawania własnych praw i obowiązków w trakcie realizacji inwestycji.

Umiejętność ta jest niezbędna zarówno Inwestorom na etapie określenia przedmiotu zamówienia (właściwe przygotowanie przetargu) jak też Wykonawcom, na etapie podejmowania decyzji o przystąpieniu do przetargu a także przy sporządzaniu oferty.

Na szkoleniu trener przedstawi w szczególności:

 • zastosowanie Warunków Kontraktu FIDIC oraz ich spójność z polskim prawem (w tym z ustawą Prawo zamówień publicznych) przy tworzeniu warunków umownych,
 • odpowiedzialność i uprawnienia Stron Kontraktu,
 • rolę Inżyniera w realizacji Kontraktu,
 • procedury i dokumenty pojawiające się na każdym etapie realizacji inwestycji,
 • realizację inwestycji w aspekcie odpowiedzialności (Wykonawcy/ Zamawiającego) w tym roszczeń Stron Kontraktu – procedury i sankcje,
 • rozliczenie wykonanych Robót.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Warunki Kontraktowe FIDIC – ogólne założenia, rodzaje, zastosowania.
 2. Warunki Kontraktu FIDIC:
  • Warunki Ogólne – zawartość, układ,
  • Warunki Szczególne,
  • spójność z polskim prawem i dostosowanie do wymagań Kontraktu.
 3. Materiały przetargowe – wiedza o Kontrakcie niezbędna do ustalenia przedmiotu zamówienia i zasad współpracy Stron przy realizacji Kontraktu:
  • przedmiot zamówienia,
  • sposób ustalenia wynagrodzenia,
  • Załącznik do Oferty,
  • Podwykonawcy.
 4. Strony Kontraktu i Inżynier – obowiązki i uprawnienia:
  • Zamawiający (kl.2),
  • Inżynier (kl.3),
  • Wykonawca i jego Podwykonawcy (kl.4).
 5. Podwykonawcy Mianowani, Personel, Urządzenia i Materiały – (kl. 5,6, 7) – obowiązki Stron.
 6. Przebieg realizacji Kontraktu zgodnie z Warunki Kontraktu FIDIC (kl. 8) – sekwencja zdarzeń:
  • Rozpoczęcie Kontraktu – procedury i dokumenty.
 7. Przebieg realizacji Kontraktu zgodnie z Warunki Kontraktu FIDIC (kl. 9,12,13 ) – procedury i dokumenty:
  • realizacja,
  • obmiary,
  • zmiany.
 8. Zakończenie Robót i przejęcie przez Zamawiającego:
  • procedury i dokumenty (kl. 10),
  • Świadectwo Przejęcia.
 9. Okres Zgłaszania Wad:
  • odpowiedzialność za wady (kl.11),
  • zakończenie Kontraktu – procedury i dokumenty,
  • Świadectwo Wykonania.
 10. Zmiany (kl.13) – definicje, procedury.
 11. Finansowanie robót – cena kontraktowa i płatność (kl. 14) – procedury i dokumenty.
 12. Zawieszenie robót i rozwiązanie Kontraktu (kl.15, 16) – uprawnienia Stron.
 13. Ryzyko i odpowiedzialność, Siła Wyższa (kl.17, 19).
 14. Roszczenia i spory (kl. 20):
  • powody,
  • procedury i sankcje,
  • rozstrzyganie sporów.
 15. Podsumowanie szkolenia – panel dyskusyjny.

WYKŁADOWCA

Radca prawny od 1984 roku, członek OIRP w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie budowlanym, w tym w kontraktach według wzorów FIDIC. Była Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR w Warszawie, członek Zarządu SIDiR, rozjemca FIDIC, arbiter, wykładowca.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją 22

Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe) 23

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe)