Role użytkowników

Subskrybent
Użytkownik (odbiorca treści) niepublikujący w serwisie.

Autor
Użytkownik publikujący we własnym imieniu i posiadający prawa autorskie do publikowanych treści.

Publikator
Użytkownik publikujący w imieniu lub na rzecz autorów, którymi mogą być zarówno pracownicy organizacji jak i osoby zlecające publikację. Publikator może też publikować za zgodą autora lub wydawcy publikacje (np. przedruki) pozyskane od autorów międzynarodowych, a przez siebie przetłumaczone.

Edukator
Pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny publikujący w swoim imieniu i z podaniem afiliacji. 

Partner
Organizacja współpracująca z Administratorem, lecz niepełniąca innej roli w serwisie (niebędąca np. autorem lub publikatorem, a jedynie reklamodawcą). Osoby lub organizacje uczestniczące w programach partnerskich (np. “PartnerLink”) także mogą posiadać tytuł partnera, lecz w tym wypadku powinni do rejestracji wybrać rolę publikacyjną lub taką jaką rejestrowali w innym serwisie (np. rolę publikatora).

Formularz rejestracyjny

Pokaż politykę prywatności