w , ,

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim – przepisy i praktyka

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie aktualnie odbywa się w trybie online, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel 🙂

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym szczegółowo omawiamy: prawa konsumentów, obowiązki sprzedawców a także w jaki sposób przekładają się one na praktyczne działania i jak powinien postępować sprzedawca, by nie łamać przepisów i nie narażać się na kary.

Szkolenie polecamy:

  • osobom odpowiedzialnym za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie,
  • pracownikom działów handlowych i działów zamówień,
  • pracownikom działu obsługi klienta,
  • wszystkim osobom, które w swojej pracy spotykają się z problemami wynikającymi z realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji – zarówno po stronie sprzedawcy jak i po stronie nabywcy towarów i usług.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:

  • jakie są zasady postępowania gdy towar lub usługa jest wadliwa,
  • jaka jest różnica między rękojmią i gwarancją,
  • jakie uprawnienia przysługują nabywcom z tytułu rękojmi i gwarancji,
  • jakie są sposoby wykonywana uprawnień przysługujących nabywcom,
  • jakie pułapki stosują sprzedawcy w treści umów w celu uniknięcia odpowiedzialności,
  • jakie są sposoby na uniknięcie pułapek w umowach i na co zwrócić szczególną uwagę w treści umów.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o liczne przykłady. Kameralna grupa stwarza możliwości konsultowania się z wykładowcą i analizowania przypadków z własnej praktyki zawodowej.

WYKŁADOWCA

Sędzia Wydziału Gospodarczego w sądzie rejonowym. W 2006 r. delegowany na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Spraw Gospodarczych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Swoją wiedzę uzyskaną w trakcie pracy zawodowej wykorzystuje w pracy dydaktycznej. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz dla radców prawnych z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. W działalności szkoleniowej preferuje praktyczne podejście do tematu.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020. Modernizacja przepisów o pomocy publicznej.

Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych – warsztaty