w , , , ,

Relacje w zespole – interaktywny warsztat z wykorzystaniem gier szkoleniowych

Relacje w zespole – interaktywny warsztat z wykorzystaniem gier szkoleniowych 7
This is a business themed collage. It illustrates finance, communication, interaction - business lifestyle on the run.

OPIS SZKOLENIA

Kompetencje społeczne i emocjonalne decydują w największym stopniu o odnoszonych sukcesach w pracy i życiu osobistym, dowodzą tego badania przeprowadzone w wielu instytutach takich jak: Hay & Mac Bee, oraz Uniwersytet Harvarda. Tymczasem wciąż pokutuje pogląd, że to wiedza ekspercka i IQ jest czynnikiem wystarczającym do tego, aby być efektywnym. Wśród wymienionych kompetencji, komunikacja oparta na partnerskiej relacji „w stosunku do innych, oraz w stosunku do siebie samego”  jest kluczem do sukcesu pracy zespołowej.

Uczestnicy tych warsztatów mają okazję nie tylko przyjrzeć się działaniu zespołu i na własnej skórze doświadczyć reakcji osób na różne rodzaje komunikatów, ale również popracować nad własnymi kompetencjami społecznymi w relacji z drugą osobą i małą grupą społeczną.

Grupa docelowa:

 • Menedżerowie, kierownicy 
 • Pracownicy Działu HR 
 • Pracownicy liniowi pracujący w zespołach o zróżnicowanym charakterze

Uczestnicy nabędą wiedzę o tym : 

 • Jak komunikować się z różnymi typami osobowości
 • Jak budować wzajemne zrozumienie w zespole
 • Jak wpływać na wzrost indywidualnego zaangażowania w pracę zespołu
 • Jak postępować w sytuacjach stresowych i konfliktowych
 • Jak radzić sobie ze stresem

Uczestnicy będą umieli:

 • Przekazywać informacje grupie w sposób przejrzysty i czytelny
 • Skonstruować z zespołem zasady współpracy
 • Radzić sobie w sytuacjach konfliktowych 
 • Zidentyfikować i przypisać role w zespole poszczególnym jego członkom, tak aby relacje panujące pomiędzy poszczególnymi osobami miały wpływ na efektywność zespołu

Metody szkoleniowe:

Szkolenia opierają się na zasadach nauczania dorosłych i składają się w:

 •  80% część warsztatowa, ćwiczenia aktywizujące uczestników
 • 20% część wykładowa, prezentacja treści merytorycznych

Szkolenie prowadzone z użyciem gier szkoleniowych.

WYKŁADOWCA

Trenerka, coach, certyfikowany konsultant DISC D3, 12 letni praktyk biznesu.Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie zasobami ludzkimi” Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła również Szkołę Trenerów „METRUM” i studia podyplomowe „Zarządzanie zespołem sprzedaży” Akademii Leona Koźmińskiego.

Prowadzi szkolenia i warsztaty związane z rozwojem kompetencji dla kadry zarządzającej, dla zespołów sprzedaży i obsługi klienta oraz dla specjalistów w różnych branż. Zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleniowych dla wielu kluczowych firm na rynku polskim.

Podczas pracy z grupami kieruje się praktyczną wiedzą i wykorzystuje doświadczenia menedżerskie zdobyte podczas pracy w międzynarodowych korporacjach w sektorze finansowym. Pracuje w oparciu o nowoczesne formy, jakimi są gry szkoleniowe. Łączy praktykę z wiedzą merytoryczną i umieszcza ją w konkretnych sytuacjach biznesowych. Praca z menedżerami i pomaganie im w procesie stawania się skutecznymi szefami to pasja wynikająca z doświadczenia w byciu menedżerem oraz świadomości potrzeby rozwijania kompetencji kierowniczych.

Do projektowania procesów rozwojowych stosuje DISC D3™ (DISC/ TEAMS/ VALUES), trójwymiarowe, potężne i kompleksowe narzędzie oceny łączące w sobie analizę stylu komunikacji, odporności na stres oraz preferowane role w zespole i wartości w miejscu pracy.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Proces budowlany w praktyce po nowelizacji przepisów. Realizacja inwestycji budowlanych w obliczu pandemii koronawirusa. 25

Proces budowlany w praktyce po nowelizacji przepisów. Realizacja inwestycji budowlanych w obliczu pandemii koronawirusa.

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy i praktyka w 2020 roku. 26

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy i praktyka w 2020 roku.