w

RODO w administracji publicznej – przepisy i praktyka

RODO w administracji publicznej – przepisy i praktyka 7

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie online odbywa się w trybie online, bez konieczności spotykania się, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce 🙂

RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) obowiązuje już od 2018 roku. Większość instytucji publicznych i prywatnych w Polsce została zobowiązana do bezpośredniego stosowania RODO, jednak nadal praktyczne stosowanie tych przepisów budzi liczne wątpliwości.

Cały czas aktualne jest pytanie: jak stosować RODO, by z jednej strony ochrona danych osobowych nie stała się uciążliwością, która uniemożliwia sprawne działanie, a z drugiej strony, by właściwie zabezpieczyć interesy osób, których dane są przetwarzane i podlegają ochronie. Nie bez znaczenia jest także fakt, że organ nadzoru w Polsce nałożył już pierwsze kary pieniężne, także w sektorze publicznym, za brak zgodności z RODO.

Celem szkolenia jest:

  • omówienie najważniejszych i najczęściej występujących problemów ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w instytucjach publicznych,
  • zapoznanie uczestników z najnowszym orzecznictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz sądów administracyjnych oraz
  • przekazanie praktycznych zaleceń dotyczących sposobów postępowania z danymi osobowymi zgodnie z przepisami.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi przepisami i podsumowanie oraz rozszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy, a także omówienie wątpliwości, wymianę doświadczeń, uzyskanie pomocy i wskazówek w rozwiązaniu przypadków z praktyki.Szkolenie stanowi kompendium niezbędnej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych według RODO i przepisów krajowych.

Na szkoleniu:

  • omówimy wszystkie najistotniejsze zmiany wprowadzone przez RODO, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie definiowania danych osobowych podlegających ochronie, w tym szczególnych kategorii danych, zasad przetwarzania danych osobowych, przesłanek przetwarzania danych osobowych,
  • wskażemy niezbędne działania w celu dostosowania jednostek administracji publicznej do wymogów RODO,
  • podsumujemy konsekwencje nowelizacji przepisów sektorowych wynikające z RODO w obszarze zatrudnienia i postępowań administracyjnych, wskazując na obszary, które uległy znaczącym zmianom i zalecając właściwe sposoby działania,
  • przedstawimy i omówimy wzory dokumentów, co pozwoli uczestnikom szkolenia zapoznać się z praktyką stosowania przepisów RODO.

Szkolenie jest skierowane w szczególności do pracowników organów administracji publicznej, będących administratorami danych lub procesorami, w tym pracowników kadr, biur prawnych, osób zaangażowanych w koordynowanie tematu ochrony danych w poszczególnych komórkach organizacyjnych, dyrektorów biur i pracowników niższego szczebla zarządzania.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Warsztaty Design Thinking – jak wychodzić poza schemat i szukać nowych rozwiązań 25

Warsztaty Design Thinking – jak wychodzić poza schemat i szukać nowych rozwiązań

RODO a dostęp do informacji publicznej – przepisy i praktyka 26

RODO a dostęp do informacji publicznej – przepisy i praktyka