w

Roszczenia i spory w kontraktach. Przygotowanie i ocena roszczeń w ramach warunków kontraktowych FIDIC.

Roszczenia i spory w kontraktach. Przygotowanie i ocena roszczeń w ramach warunków kontraktowych FIDIC. 7

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu przygotowywania i oceny roszczeń w ramach warunków kontraktowych FIDIC – zarówno Czerwonej jak i Żółtej Książki. Szkolenie skierowane jest do osób, które mają już pewne doświadczenie w przygotowaniu roszczeń pracując dla Wykonawcy, czy też w ocenie roszczeń – pracując dla Inżyniera lub Zamawiającego.

Na szkoleniu trener przedstawi i omówi w szczególności:

  • podstawy i zasady dotyczące przygotowywania roszczeń,
  • podejście do ryzyka przez podmioty prywatne i publiczne,
  • aktualne podejście do oceny roszczeń,
  • podstawowe narzędzia w przygotowaniu roszczeń o przedłużenie czasu na ukończenie
  • sposoby kontrolowania kosztów budowy i wyceny roszczeń
  • przykłady sytuacji roszczeniowych.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o liczne przykłady z bogatej praktyki trenera, omawiamy także sytuacje z doświadczenia uczestników, postaramy się odpowiedzieć na pytania i wyjaśnić wątpliwości.

PROGRAM SZKOLENIA

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty 24

Zarządzanie projektem budowlanym – od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu – warsztaty

Harmonogram w kontraktach budowlanych jako niezbędne narzędzie zabezpieczenia swoich interesów 25

Harmonogram w kontraktach budowlanych jako niezbędne narzędzie zabezpieczenia swoich interesów