w

Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 – warsztaty

Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 – warsztaty 7
Business Graph with arrow and coins showing profits and gains

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie aktualnie odbywa się w tybie online, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel 🙂

Proponujemy Państwu szkolenie, które będzie pomocne w poprawie efektywności realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE. Do udziału w szkoleniu zapraszamy zarówno pracowników instytucji wdrażających i zarządzających jak też przedstawicieli beneficjentów.

Cele szkolenia:

 • usprawnienie procesu rozliczeń projektów dofinansowanych z grantów unijnych,
 • skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę kolejnej transzy przyznanego dofinansowanie;
 • zmniejszone ryzyko negatywnych wyników kontroli projektu przez Instytucje programowe i aparat skarbowy;
 • uniknięcie konieczności zwrotu niepoprawnie wykorzystanych lub nienależnie wypłaconych środków z dotacji;
 • podniesienie efektywności zarządzania zespołem / personelem projektu;
 • podniesienie potencjału w realizacji kolejnych projektów i zwiększenie możliwości absorpcji dodatkowych środków pomocowych.

Adresaci szkolenia:

 • członkowie kadry administracyjnej projektów unijnych (koordynatorzy / kierownicy projektów, specjaliści ds. rozliczeń, specjaliści ds. administracji i promocji),
 • członkowie kadry merytorycznej projektów unijnych (członkowie zespołów badawczych, inżynierowie kontraktu, konsultanci merytoryczni, doradcy),
 • kadra zarządzająca i administracyjna Beneficjenta (służby księgowe, kierownicy jednostek, służby kadrowe),
 • audytorzy i kontrolerzy projektów unijnych,
 • konsultanci i doradcy w zakresie rozliczania i zarządzania projektami UE.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • nabycie umiejętności rozliczeń środków publicznych,
 • sprawność w prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektów dofinansowanych z grantów unijnych,
 • poznanie zasad skutecznego rozliczania realizacji Umowy o dofinansowanie,
 • opanowanie zasad rozliczania kosztów osobowych i rzeczowych,
 • weryfikacja zasadności rozliczanych wydatków oraz badanie efektywności kosztowej projektu,
 • zapoznanie się z przykładami naruszeń zasad rzetelnej i przejrzystej gospodarki finansowej projektu,
 • nauka skutecznego zarządzania zespołem zadaniowym.

WYKŁADOWCA

Specjalista w dziedzinie finansów i pozyskiwania dotacji unijnych dla przedsiębiorstw. W ramach pracy zawodowej pozyskał i rozliczył ponad 2000 projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Od 2002 r. prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Unii Europejskiej, Zarządzania Finansami oraz pozyskiwania Kapitału.W latach 1996-2002 jego życie zawodowe było związane z bankowością̨. Pełnił funkcje związane z kredytowaniem działalności gospodarczej, sprzedażą̨ usług bankowych, a także pracował w pionie odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem kredytowym.Absolwent Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń́ w Warszawie, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu a także studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) we Wrocławiu. Kwalifikacje zawodowe podnosił również̇ na licznych kursach i szkoleniach z zakresu zarządzania i finansów.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

PRODUKTY KOSMETYCZNE - naturalność i organiczność zgodnie z normą ISO 16128 oraz standardem COSMOS 25

PRODUKTY KOSMETYCZNE – naturalność i organiczność zgodnie z normą ISO 16128 oraz standardem COSMOS

Zarządzanie projektami unijnymi - jak poprawnie zrealizować cały projekt i uniknąć zwrotu dofinansowania. 26

Zarządzanie projektami unijnymi – jak poprawnie zrealizować cały projekt i uniknąć zwrotu dofinansowania.