w

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych – obowiązki przedsiębiorców Profesjonalnie, Szeroka Oferta

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców Profesjonalnie, Szeroka Oferta 7

OPIS SZKOLENIA

Celem przepisów, wprowadzonych rozporządzeniami REACH, CLP oraz ustawą jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia człowieka i środowiska oraz propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje.

Rozporządzenia wprowadziły szereg zmian w prawodawstwie dotyczącym chemikaliów miedzy innymi w zakresie:

 • wprowadzania ich na rynek,
 • klasyfikacji
 • oznakowaniu.

Wszelkie sankcje związane z tymi rozporządzeniami zawarte są w ustawie o substancjach i ich mieszaninach chemicznych.

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne a także dostosować się do wprowadzonych zmian.

Szkolenie ma na celu:

 • wskazanie obowiązków dalszych użytkowników wynikających z przepisów rozporządzeń REACH i CLP,
 • przedstawienie formatu karty charakterystyki (ważne dla dalszych użytkowników) – w kartach występuje jedynie klasyfikacja i oznakowanie dla substancji/mieszanin wynikające z rozporządzenia CLP,
 • przedstawienie dodatkowych obowiązków wynikających ze zmian rozporządzeń REACH i CLP,
 • przedstawienie obowiązków przemysłu oraz sankcji wynikających z ustawy.

Ostatnie zmiany przepisów:

 • od 2021 roku nowy system zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie, generowanie kodów UFI,
 • od 2021 roku – zmiana załącznika II,
 • 1 czerwca 2017 r. – koniec wszystkich okresów przejściowych,
 • 1 czerwca 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji WE nr. 2015/830 dotyczące karty charakterystyki,
 • 20 stycznia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie CLP,
 • 1 czerwca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie REACH.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Obowiązki dalszych użytkowników: 
  • przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw,
  • przepływ informacji w łańcuchu dostaw,
  • przekazywanie zastosowań,
  • pomoc w rejestracji – przesyłanie potrzebnych informacji,
  • raport bezpieczeństwa chemicznego,
  • raport dalszego użytkownika – zgłoszenie do ECHA,
  • środki kontroli ryzyka,
  • wdrożenie scenariuszy narażenia,
  • postępowanie z wyrobami
  • gromadzenie informacji,
  • nowa klasyfikacja i oznakowanie wynikające z wytycznych rozporządzenia CLP – kody UFI na etykiecie. 
 2. Karta charakterystyki: 
  • zmiana załącznika II – okresy przejściowe, sekcje, które się zmienią, UFI
  • jak sprawdzić, czy jest aktualna,
  • numery rejestracyjne – gdzie powinny być podane w karcie,
  • scenariusze narażenia – w jaki sposób powinny być przedstawione w karcie charakterystyki. 
 3. Procedura udzielania zezwoleń: 
  • jakie substancje jej podlegają,
  • substancje SVHC,
  • kto powinien się starać,
  • jakie dokumenty należy przedstawić,
  • zezwolenie i jego numer,
  • zgłaszanie do ECHA,
  • koszty. 
 4. Podstawowe zagadnienia ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach: 
  • informowanie Inspektora ds. Substancji Chemicznych,
  • spis substancji i mieszanin chemicznych,
  • organy nadzoru oraz ich kompetencje,
  • nowy system zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie – od 1 stycznia 2021 roku. 
 5. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Opłaty za korzystanie ze środowiska, pozwolenia środowiskowe - warsztaty 24

Opłaty za korzystanie ze środowiska, pozwolenia środowiskowe – warsztaty

Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe - przepisy i praktyka, planowane zmiany. 25

Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe – przepisy i praktyka, planowane zmiany.