w

Ryzyko celne w przedsiębiorstwie. Praktyczne metody zarządzania ryzykiem celnym – warsztaty.

OPIS SZKOLENIA

Umiejętność zarządzania ryzykiem celnym pozwala na bezpieczne korzystanie z ułatwień celnych, zabezpiecza przed ewentualnymi sankcjami prawnymi, finansowymi, przed możliwością utraty istniejących ułatwień celnych, możliwymi kontrolami uprawnionych organów spowodowanymi błędami firm dokonujących wymiany towarowej z kontrahentami zagranicznymi (inne kraje niż UE).

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest poznanie metodyki zarządzania ryzykiem celnym. Pokażemy, w jaki sposób identyfikować ryzyko dotyczące importu i eksportu towarów, jak budować procedury dostosowane do specyfiki swojej firmy.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na uzyskanie następujących korzyści:

 • zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem celnym w swojej firmie,
 • zdobycie umiejętności identyfikowania ryzyk celnych, badania ich istotności dla swojej firmy, planowania i budowania procedur pozwalających na zapobieganie lub obniżanie poziom ryzyka,
 • rozwinięcie umiejętności komunikacji i współdziałania w ramach różnych zespołów np. księgowość, produkcja, magazyny, biuro eksportu, importu, zarząd.

Szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców o profilu działalności związanym z wymianą towarową z zagranicą – działalność cykliczna lub rozważających tego typu działalność w przyszłości tj. importerzy, eksporterzy, firmy transportowe, spedycyjne, agencje celne itp.

Metody szkoleniowe:mini wykłady, mini testy, prezentacja multimedialna, ćwiczenia warsztatowe, studium przypadków.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I

 1. Aktualne ułatwienia celne oraz możliwości jakie ze sobą niosą – ćwiczenia. 
 2. Najważniejsze pojęcia dotyczące zarządzania ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie – ćwiczenia. 
 3. Korzyści po wdrożeniu zarządzania ryzykiem celnym – ćwiczenia. 
 4. Kiedy i gdzie wprowadzamy zarządzania ryzykiem celnym, jak w praktyce wskazać miejsce newralgiczne w swojej firmie dot. ryzyk celnych – ćwiczenia. 
 5. Katalog ryzyk celnych – systematyka; ćwiczenia. Jak odróżniać i identyfikować ryzyka ze względu na ich charakterystykę. 
 6. Cykl zarządzania ryzykiem – ćwiczenia. Zasady zarządzania ryzykiem na podstawie modelu NZS 6300.

DZIEŃ II

 1. Budujemy procedury postępowania w ramach zarządzania ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie – zarządzanie ryzykiem dotyczącym importu towarów i zarządzanie ryzykiem dotyczącym eksportu towarów: 
  • praktyczne procedury wspomagające proces zarządzania ryzykiem celnym,
  • jak zbudować własne procedury zabezpieczające zgodnie ze specyfiką firmy,
  • jak zidentyfikować ryzyka celne w swojej firmie. 
 2. Wybrane metody analityczne wspomagające zarządzanie ryzykiem celnym. Jak zastosować wybraną metodę analityczną do rozwiązania problemu z zakresu ryzyk celnych – warsztaty: 
  • ankieta ekspercka,
  • drzewo błędów,
  • metoda tematyczno-statystyczna,
  • burza mózgów.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Podatek akcyzowy – przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.

Podatek akcyzowy w branży tytoniowej, w tym najnowsze zmiany