w

Start menedżera – jak budować i wzmacniać autorytet lidera

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie realizowane aktualnie w formie online – odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce 🙂

„Autorytetu nie da się kupić, nie można się z nim urodzić, nawet przełożeni nie mogą nam go przekazać. Na to trzeba sobie zapracować w relacjach z podwładnymi. Żaden menedżer nie dysponuje prawdziwym autorytetem w stosunku do swoich ludzi, dopóty, dopóki nie udowodni im, że na to zasługuje. Musi zasługiwać na autorytet w oczach swoich podwładnych – nie w oczach własnych i nie w oczach swoich przełożonych”George Davis „Magic Shortcuts to Executive Success”

Proponowane przez nas szkolenie pozwoli wzmocnić umiejętność budowania autorytetu ze szczególnym uwzględnieniem osób, które są po awansie i rozpoczęły pracę na stanowisku kierowniczym.

Celem szkolenia jest:

 • wzmocnienie pewności siebie u osób pełniących stanowiska kierownicze,
 • wzmocnienie kompetencji przywódczych,
 • rozumienie mechanizmów zarządzania zmianą w zespole,
 • wzmocnienie umiejętności budowania wizerunku,
 • uwrażliwienie na potencjalne błędy popełniane przez menedżerów,
 • zapoznanie z zasadami motywowania i delegowania zadań,
 • wzmocnienie umiejętności myślenia w kontekście celów zespołowych.

Grupa docelowa:

 • kierownicy liniowi,
 • osoby prowadzące spotkania biznesowe, zebrania zespołu,
 • specjaliści po awansie na stanowiska kierownicze.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • psychologicznych aspektach zmiany,
 • metodach budowania pozycji autorytetu i lidera w zespole,
 • sposobach działania przed awansem i chwilę po objęciu stanowiska – aby efektem była wysoka jakość współpracy,
 • rolach w zespole,
 • zasadach przekazywania odpowiedzialności podwładnym,
 • roli wizerunku podczas pełnienia kierowniczego stanowiska,

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • oceny własnych kompetencji,
 • definiowania funkcji kierowniczych,
 • rozróżniania kompetencji wynikających z bycia ekspertem a tych, które są przypisane stanowiskom menedżerskim,
 • definiowania celów zespołowych,
 • rozumienia zespołowego stylu podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • prowadzenia rozmów z pracownikami zmierzającymi do samodzielnego szukania przez nich rozwiązań,
 • wzmocnienia autorytetu w podległym zespole.

Metody szkoleniowe:

 • zasada 80/20 (zajęcia praktyczne / zajęcia teoretyczne),
 • ćwiczenia praktyczne,
 • wykład z prezentacją multimedialną,
 • rozmowa moderowana / dyskusja,
 • warsztaty w grupach,
 • symulacje,
 • filmy,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem kamery.

WYKŁADOWCA

Trenerka, coach, certyfikowany konsultant DISC D3, 12 letni praktyk biznesu.Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie zasobami ludzkimi” Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła również Szkołę Trenerów „METRUM” i studia podyplomowe „Zarządzanie zespołem sprzedaży” Akademii Leona Koźmińskiego.

Prowadzi szkolenia i warsztaty związane z rozwojem kompetencji dla kadry zarządzającej, dla zespołów sprzedaży i obsługi klienta oraz dla specjalistów w różnych branż. Zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleniowych dla wielu kluczowych firm na rynku polskim.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Silny i skuteczny sprzedawca – warsztaty

Prawo budowlane 2020. Kluczowe nowelizacje i orzecznictwo.