w ,

Status MŚP – prawidłowe określanie i weryfikacja statusu mikro- małego i średniego przedsiębiorstwa w kontekście uzyskania wsparcia ze środków publicznych

Status MŚP - prawidłowe określanie i weryfikacja statusu mikro- małego i średniego przedsiębiorstwa w kontekście uzyskania wsparcia ze środków publicznych 7

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie aktualnie odbywa się w trybie online, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel 🙂

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mają wiele różnych form, jednak w dzisiejszym otoczeniu biznesowym często mają ścisłe powiązania finansowe, gospodarcze lub administracyjne z innymi przedsiębiorstwami. Relacje te sprawiają, że czasami trudno precyzyjnie wyznaczyć granicę między MŚP a większym przedsiębiorstwem.

Szkolenie stanowi praktyczne narzędzie pomagające w samodzielnym określeniu statusu MŚP – tak, aby mieć możliwość uzyskania pełnego wsparcia ze środków publicznych.

Grupa docelowa: Instytucje Zarządzające/Pośredniczące Programami Operacyjnymi, Przedsiębiorcy.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do ustalania oraz weryfikacji statusu mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa. Przygotowanie ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu szkolenia uczestnik posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do praktycznego stosowania definicji MŚP.

Szkolenie wskazuje sposoby i przygotowuje uczestników do pracy przy rozpatrywaniu indywidualnych przypadków.

Korzyści dla uczestników:

 • zdefiniowanie rynków pokrewnych – stosowane kryteria,
 • ustalanie wielkości przedsiębiorstwa w kontekście zróżnicowanych form prawnych: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie itp.,
 • określanie powiązań oraz wskazówki, z jakich dokumentów można korzystać w czasie weryfikacji, aby potwierdzić status MŚP,
 • powiązania zagraniczne – dokumenty, o jakie należy prosić przy weryfikacji, co w przypadku dalszych powiązań,
 • powiązania gospodarcze – jak badać, czy są takie powiązania i jakie kryteria stosować, aby je stwierdzić.

Metody prowadzenia zajęć: prezentacja multimedialna, ćwiczenia, dyskusja.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Definicje przedsiębiorstwa w prawie o pomocy państwa. 
 2. Określanie statusu przedsiębiorstwa – kryteria MŚP. 
 3. Zasady określania danych finansowych. 
 4. Zasady ustalania wielkości personelu. 
 5. Przedsiębiorstwa samodzielne, powiązane i partnerskie. 
 6. Powiązania kapitałowe, osobowe oraz gospodarcze, w tym pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi w różnych państwach. 
 7. Definiowanie rynku właściwego i rynku pokrewnego – rola PKD. 
 8. Zasady dodawania danych o zatrudnieniu i odpowiednich danych finansowych przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich. 
 9. Sposoby i źródła weryfikacji danych dotyczących wielkości przedsiębiorstwa, dokumenty oraz rejestry pomocne w trakcie oceny powiązań. 
 10. Ustalenie statusu przedsiębiorstwa w przypadku różnych podmiotów: fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek osobowych i kapitałowych oraz osób fizycznych. 
 11. Przedsiębiorstwa podlegające przekształceniom własnościowym czy restrukturyzacji. 
 12. Interpretacje Komisji Europejskiej i UOKiK. 
 13. Przedsiębiorstwo na gruncie przepisów o pomocy de minimis. 
 14. Limit pomocy de minimis na jedno przedsiębiorstwo i zasady kumulacji. 
 15. Określanie powiązań w celu określenia dopuszczalnego limitu pomocy de minimis. 
 16. Interpretacje Komisji Europejskiej i UOKiK.     
 17. Warsztaty praktyczne z uczestnikami – badanie statusu MŚP na podstawie rzeczywistych przykładów. 
 18. Sesja pytań i odpowiedzi.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Zarządzanie projektami unijnymi - jak poprawnie zrealizować cały projekt i uniknąć zwrotu dofinansowania. 25

Zarządzanie projektami unijnymi – jak poprawnie zrealizować cały projekt i uniknąć zwrotu dofinansowania.

Księgowość w projektach unijnych – jak uniknąć błędów, wymogi formalne i praktyczne wskazówki 26

Księgowość w projektach unijnych – jak uniknąć błędów, wymogi formalne i praktyczne wskazówki