w

Stosowanie procedury uproszczonej w obsłudze celnej

Stosowanie procedury uproszczonej w obsłudze celnej 7

OPIS SZKOLENIA

Na szkoleniu przedstawimy regulacje dotyczące procedur uproszczonych wraz z ich praktyczną analizą.Zajęcia odbywają się w kameralnej grupie, w oparciu o liczne przykłady praktyczne, w formie wykładu na bieżąco uzupełnianego pytaniami, omawianiem przypadków, analizowaniem sytuacji problemowych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Rodzaje procedur uproszczonych: 
  • Różnice w dostępnych uproszczeniach,
  • Zgłoszenie uproszczoneWpis do rejestru zgłaszającego,
  • Unijne i krajowe uregulowania w zakresie procedury uproszczone,
  • Instrukcje krajowe.
 2. Uzyskanie pozwolenia: 
  • Warunki uzyskania pozwolenia,
  • Właściwość miejscowa organu,
  • Warunki formalne wniosku,
  • Procedura i terminy,
  • Zakres regulacji zawartej w pozwoleniu,
  • Warunki dokonania zmiany wydanego pozwolenia,
  • Monitorowanie pozwolenia. 
 3. Obowiązek złożenia zabezpieczenia majątkowego: 
  • Rodzaje możliwych do zastosowania zabezpieczeń majątkowych,
  • Wysokość składanego zabezpieczenia,
  • Warunki uzyskania pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego,
  • Uzyskanie pozwolenia na obniżenie kwoty referencyjnej,
  • Podmioty zobowiązane do złożenia zabezpieczenia,
  • Saldowanie zabezpieczeń. 
 4. Zastosowanie miejsc uznanych: 
  • Udzielenie pozwolenia,
  • Czasowe składowanie towarów,
  • Dopuszczalne czynności. 
 5. Wpis do rejestru zgłaszającego: 
  • Formy i zakres prowadzenia rejestru i zasady dokonywania w nim zmian,
  • Powiadomienie o przybyciu towarów,
  • Przedstawienie towarów,
  • Zwolnienie towarów,
  • Składanie zgłoszenia celnego uzupełniającego,
  • Wysyłka i odbiór towarów poza godzinami urzędowania organu celnego,
  • Korekta zgłoszeń celnych. 
 6. Towary wyłączone spod stosowania procedury uproszczonej: 
  • Procedura uproszczona dla wyrobów akcyzowych. 
 7. Odprawa scentralizowana. 
 8. Samoobsługa celna. 
 9. Status upoważnionego przedsiębiorcy. 
 10. Uproszczony sposób rozliczania podatku VAT w imporcie. 
 11. Dyskusja, pytania, konsultacje z prowadzącym.

WYKŁADOWCA

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego – około 5 minut.Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Specjalne procedury celne 25

Specjalne procedury celne

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - zasady obsługi. Warsztaty komputerowe. 26

Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) – zasady obsługi. Warsztaty komputerowe.