w

Sytuacje kryzysowe, food defense i zapobieganie fałszowaniu żywności – DQS

Sytuacje kryzysowe, food defense i zapobieganie fałszowaniu żywności - DQS
Sytuacje kryzysowe, food defense i zapobieganie fałszowaniu żywności - DQS

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla członków zespołów kryzysowych, w szczególności dla osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w przypadku konieczności wycofania produktów z rynku oraz dla członków zespołów Food Defense.

Cel szkolenia

Prezentacja zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem wycofań produktów rynku, prezentacja wymagań i wytycznych w zakresie Food defense, wymiana doświadczeń.

Program szkolenia

 • Gotowość reagowania na sytuacje kryzysowe w oparciu o wymagania ISO 22000, IFS Food, BRC Food, GMP+ i inne czynniki powodujące kryzysy
 • Typy kryzysów (katalog kryzysów)
 • Najczęstsze popełniane błędy
 • Uczestnicy sytuacji kryzysowych
 • Wycofanie produktu a zwrot produktu
 • Doniesienia z systemu RASFF
 • Ochrona żywności i pasz
 • HACCP a TACCP
 • Metodyka CARVER
 • PAS 96 :2018 i wytyczne FDA
 • Food Defense w praktyce
 • Jak testować skuteczność systemu
 • Fałszowanie żywności i pasz (nowe wyzwania)
 • Procedury zapobiegające celowemu skażeniu żywności (bezpieczeństwo personelu, zarządzanie kadrami, transport i przechowywanie, ochrona korespondencji, kontrola procesu)
 • Komunikacja kryzysowa- wewnętrzna i zewnętrzna
 • Analiza potencjalnych sytuacji kryzysowych (dokumentowanie)
 • Ocena ryzyka i środki nadzoru

 Forma szkoleniawykłady, ćwiczenia, dyskusja

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch, przerwy kawowe

Termin szkolenia:Planowane terminy: 15.01.2020, 18.05.2020

Miejsce szkolenia i czas szkolenia:Siedziba DQS Polska w Warszawie lub siedziba klienta.Szkolenie 1-dniowe, 8 godzin szkoleniowych.

Koszt szkolenia wynosi 500 zł netto.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

DQS Polska sp. z o.o.

Dodane przez Renata Gibas

DQS Polska sp. z o.o. jest licencjonowaną jednostką certyfikującą, która rozpoczęła swoją działalność 2 kwietnia 2001 roku. Należy do Grupy DQS. Korzystając z know-how DQS Holding GmbH doskonalimy i rozwijamy usługi w zakresie oceny systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem oraz innych systemów zarządzania. Prowadząc oceny systemów zarządzania DQS odnosi się do indywidualnych potrzeb klientów, oferując certyfikaty uznane na rynku krajowym i międzynarodowym.

Dodaj komentarz

Postępowanie powypadkowe – skuteczna analiza przyczyn incydentów (zdarzeń wypadkowych)

Postępowanie powypadkowe – skuteczna analiza przyczyn incydentów (zdarzeń wypadkowych)

Inspektor danych osobowych RODO

Inspektor danych osobowych RODO – DNV GL