w ,

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – przepisy i praktyka 7

OPIS SZKOLENIA

W dniu 24 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. 2016 poz. 1742) wprowadzające nowe wymagania dla transportu odpadów. Ponadto zmiana ustawy o odpadach dnia 20 lipca 2018 r. wprowadziła zmiany w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów oraz nowe sankcje karne.

W związku z dużą ilością nielegalnych transportów odpadów zarówno na tereny Polski, jak i poza Polskę, zwiększono kontrolę w tym zakresie. Nowe rozporządzenie dotyczące transportu odpadów oraz baza BDO staje się narzędziem kontrolnym oraz informacyjnym – w jaki sposób realizowane są obowiązki związanie z właściwym zagospodarowywanie odpadów. Przestrzeganie przepisów prawa jest koniecznością, a brak wiedzy w tym zakresie może skutkować bardzo wysokimi karami.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów ustawy o odpadach, międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, transporcie odpadów i innych.

Szkolenie przybliży planowane zmiany w prawie i możliwości najlepszego przygotowania się do nich. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanym w kameralnych grupach.

Uczestnicy mają możliwość konsultowania indywidualnych problemów z którymi spotykają się w swojej pracy.

Szkolenie jest skierowane do:

 • specjalistów ds.ochrony środowiska,
 • specjalistów ds.gospodarki odpadami,
 • sprzedawców, pośredników w obrocie odpadami i surowcami wtórnymi,
 • podmiotów transportujących odpady,
 • osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzających sprawozdania środowiskowe,
 • wszystkich osób zainteresowanych omawianą tematyką.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawa prawna międzynarodowego przemieszczania odpadów.
 2. Klasyfikacja odpadów (lista zielona i bursztynowa, międzynarodowe kody).
 3. Procesy odzysku w tym recyklingu (Bat i inne dokumenty potwierdzające proces przetwarzania).
 4. Utylizacja odpadów.
 5. Procedura informowania, przemieszczanie odpadów z listy zielonej – szczegółowe omówienie (umów pomiędzy przekazującymi odpady, annex VII, CMR, ewidencja).
 6. Procedura notyfikacji, transgraniczne przemieszczanie odpadów z listy bursztynowej (omówienie dokumentów, zabezpieczeń finansowych).
 7. Odpowiedzialność w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów.
 8. Organizator – wpis do BDO.
 9. Transport odpadów – przepisy, zasady.
 10. Organizowanie tranzytu odpadów – właściwe ewidencjonowanie, umowy.
 11. Przepisy karne w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.
 12. Administracyjne kary pieniężne.
 13. Pytania, dyskusja, analiza przypadków.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Baza danych o odpadach - aktualne wymagania prawne, zmiany od 1.01.2020 r. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce. 25

Baza danych o odpadach – aktualne wymagania prawne, zmiany od 1.01.2020 r. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.

Kody UFI, portal PCN - nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP 26

Kody UFI, portal PCN – nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP