w

Trening radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy

Trening radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy 7
Great news - Businesswoman recieves great news on the phone

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie online odbywa się w trybie online, bez konieczności spotykania się, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce 🙂

Stres to element dnia codziennego. Towarzyszy nam często w życiu zawodowym i prywatnym. Często jeśli nie umiemy sobie z nim poradzić, zmniejsza się efektywność naszej pracy, a dodatkowo przenosimy problemy zawodowe do domu. Psychologicznie stres to reakcja adaptacyjna organizmu między możliwościami jednostki a wymogami danej sytuacji – do dziś stres jest przedmiotem wielu badań, dzięki którym wypracowujemy rozwiązania zmniejszające destrukcyjne skutki długotrwałego stresu, ale także uczymy się rozróżniać stres wpływający na nas negatywnie od tego działającego na nas stymulująco.

Osoby borykające się z nadmiernym stresem często wskazują na: trudności w codziennym funkcjonowaniu, problemy z koncentracją, rozdrażnienie, niemożność podjęcia decyzji. Podczas szkolenia uczymy jak rozpoznawać przyczyny stresu, wypracowujemy rozwiązania sprzyjające jego zmniejszeniu, prezentujemy techniki redukcji stresu na poziomie fizjologicznym i emocjonalnym.

Techniki prezentowane podczas szkolenia są różnorodne, wiemy bowiem, że każdy z nas ma inny temperament i inaczej reaguje na każdą sytuację.

Cele szkolenia:

 • trening umiejętności radzenia sobie z sytuacjami wywołującymi stres i napięcie,
 • zauważenie swoich indywidualnych stresorów,
 • znalezienie przyczyn zwiększonego stresu,
 • zaprezentowanie negatywnych skutków stresu i sposobów radzenia sobie z nimi,
 • zrozumienie jak ważne jest dbanie o własną stabilność emocjonalną i dobrostan psychiczny,
 • budowanie wizerunku profesjonalisty poprzez umiejętność radzenia sobie z trudnościami.

Grupa docelowa:

 • specjaliści (osoby pracujące z klientami, kontrahentami),
 • pracownicy firm i instytucji funkcjonujący w dużym napięciu emocjonalnym,
 • kierownicy liniowi,
 • osoby, które w swojej pracy zmuszone są podejmować wiele decyzji w krótkim czasie,
 • osoby pracujące twórczo.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • przyczynach i źródłach stresu,
 • możliwościach radzenia sobie z negatywnymi skutkami stresu,
 • sposobach przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
 • odporności psychicznej,
 • możliwościach profilaktyki stresu.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • zastosowania wybranych technik radzenia sobie ze stresem w odniesieniu do własnej sytuacji zawodowej,
 • komunikowania własnych potrzeb,
 • większej adaptacji do sytuacji stresowych,
 • zarządzania własnym stresem,
 • kontroli emocji,
 • radzenia sobie z presją wewnętrzną i zewnętrzną.

Metody szkoleniowe:

 • zasada 80/20 (zajęcia praktyczne / zajęcia teoretyczne),
 • ćwiczenia praktyczne,
 • wykład z prezentacją multimedialną,
 • rozmowa moderowana/ dyskusja,
 • warsztaty w grupach,
 • symulacje.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Asertywność jako kompetencja zawodowa - warsztaty 23

Asertywność jako kompetencja zawodowa – warsztaty

Zasady etykiety dla pracowników biznesu i administracji 24

Zasady etykiety dla pracowników biznesu i administracji