w ,

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE 7

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie aktualnie odbywa się w trybie online, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel 🙂

Proponujemy Państwu szkolenie, które będzie pomocne w poprawie efektywności zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE na etapie ich trwałości.Szkolenie pozwoli na podniesienie kompetencji w zakresie przygotowania się do kontroli trwałości, jak również przygotowania sprawozdania z zakresu monitorowania projektu w okresie trwałości.

Cele szkolenia:

  • usprawnienie procesu realizacji i zamykania projektów współfinansowanych ze środków UE,
  • zmniejszenie ryzyka zwrotu środków w okresie trwałości,
  • podniesienie kompetencji zarządczych osób odpowiedzialnych za realizację projektów współfinansowanych z UE.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:

  • jakie są zasady utrzymania trwałości projektu,
  • jak monitorować i raportować na temat osiągniętych wskaźników projektowych,
  • jak rozróżnić dopuszczalne i niedopuszczalne zmiany na etapie utrzymywania trwałości projektu.

Na szkolenie zapraszamy:

  • osoby pełniące rolę kierowników projektów,
  • osoby odpowiedzialne za rozliczanie projektów UE,
  • pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw,
  • członków zespołu projektowego.

WYKŁADOWCA

Z wykształcenia socjolog, ukończone studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od 2004 r. zaangażowana w pozyskiwanie środków z funduszy UE na inwestycje dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i innych Beneficjentów. Jest autorką i/lub współautorką ponad stu projektów w ramach różnych programów operacyjnych m.in. w latach 2004-2006 (ZPORR, SPO- WKP, SPO- RZL); 2007-2013 (POIS, POIG, RPO WD, POKL) oraz 2014-2020 (POIS, POIR, POPC, RPO WD, POWER). Na zlecenie kilkunastu podmiotów zarządzała projektami i rozliczała dotacje zarówno przedsiębiorstw jak i jednostek sektora finansów publicznych. W latach 2013-2016 członek zarządu dużej firmy konsultingowej specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji z UE. Od 10 lat szkoli wnioskodawców i beneficjentów w zakresie prawidłowego zarządzania projektami, rozliczenia środków, tworzenia aplikacji projektowych, kwalifikowalności kosztów, przygotowania do kontroli. Jest też doradcą w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych 25

Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych

Pomoc państwa w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce 26

Pomoc państwa w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce