w

Typologia dłużników i strategie windykacyjne – warsztaty dla osób zaawansowanych

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie online odbywa się w trybie online, bez konieczności spotykania się, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce 🙂

Szkolenie kierujemy do zaawansowanych windykatorów. Szkolenie będzie najbardziej efektywne dla uczestników, którzy są zaawansowani w tematyce prowadzenia windykacji należności, brali udział w pierwszej części szkolenia (Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych) lub uzyskają zadowalający wynik w teście wstępnym, służącym do zdiagnozowania poziomu umiejętności windykacyjnych.

Zajęcia oparte o planowanie strategiczne, techniki NLP oraz komunikację dostosowaną do charakterystyki rozmówcy. Szkolenie pomoże w rozwinięciu umiejętności przydatnych przede wszystkim podczas windykacji trudnych klientów, windykacji długoterminowej, gdzie zastosowanie twardych sankcji nie jest możliwe bądź jest odległe w czasie.

Celem szkolenia jest wyrobienie w doświadczonych windykatorach umiejętności myślenia strategicznego, planowania kolejnych działań windykacyjnych oraz skutecznego reagowania w sytuacjach nieplanowanych bądź trudnych.

Po zakończonym szkoleniu uczestnik:

  • będzie znał typologię dłużnika, style komunikacyjne oraz rodzaje strategii windykacyjnych,
  • będzie potrafił zaprojektować ścieżkę działań windykacyjnych w zależności od etapu sprawy, zachowania dłużnika, przyjętego celu i dodatkowych okoliczności w sprawie
  • będzie rozumiał, iż windykacja to złożony proces, który można kontrolować, osiągając zamierzone cele przy wykorzystaniu wiedzy o mechanizmach komunikacyjnych oraz strategicznych.

Szkolenie oparte o metodologię nauczania dorosłych – naukę przez doświadczenie. Opiera się o styl warsztatowy z elementami grywalizacji, ćwiczenia indywidualnych i grupowych, dyskusje i burze mózgów, studium przypadku i odsłuch rozmów oraz mini-wykłady. Na każdym etapie zajęcia moderowane przez trenera w taki sposób, by wnioski płynące z aktywności szkoleniowych były przenoszone na faktyczną działalność zawodową uczestników.

WYKŁADOWCA

Trener i coach, prowadzi działalność doradczą od 2006 roku, od 2012 szkoli z zakresu windykacji.

W ramach prowadzonej działalności szkoleniowo-doradczej odpowiada za całokształt procesów szkoleniowych i coachingowych w przedsiębiorstwach finansowych i windykacyjnych, obsługujących wszelkie rodzaje wierzytelności (bankowe, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne itd.) na różnych etapach windykacji (monitoring należności, zobowiązania 30, 60, 90 dni, przed- i ponakazowe, przedawnione itd.), zarówno w kontakcie B2B jak i B2C.Prowadzi również zajęcia ze studentami w zakresie psychologicznych aspektów windykacji.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Windykacja należności – postępowanie sądowe i komornicze – najnowsze zmiany oraz ich zastosowanie praktyczne.

Nowe prawo zamówień publicznych – porównanie obecnych i nowych przepisów, kluczowe zmiany