w

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe)

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe) 7
realtor professional presentation business background

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do praktyków, na co dzień zarządzających projektami budowlanymi – zarówno ze strony inwestora, generalnego wykonawcy jak i podwykonawców.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami prawnymi dostępnymi im w trakcie trwania robót budowlanych oraz wyczulenie na okoliczności konfliktogenne w trakcie procesu budowlanego.W trakcie szkolenia zostaną omówione i przeanalizowane m.in zagadnienia związane z:

 • pozycją i uprawnieniami Project Manager’a w standardowych umowach oraz opartych na wzorcach FIDIC,
 • problematycznymi kwestiami związanymi z realizacją umów budowlanych,
 • skutecznym przygotowywaniem i zarządzaniem roszczeniami (tzw. claim management),
 • zabezpieczaniem ciągłości dostaw materiałów oraz jakości wykonanych czynności przez zleceniobiorców.

Metody szkoleniowe:

 • warsztaty na konkretnym przykładzie,
 • mini wykład,
 • dyskusja – wymiana doświadczeń.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Elementarz norm prawnych Project Manager’a.
 2. Formy realizacji kontraktów budowlanych:
  1. Generalne wykonawstwo.
  2. Design & Build.
  3. Construction Managment.
  4. Managing Contractor.
  5. Wzorce umowne w obrocie – FIDIC, VOB, wzór UZP.
 3. Najczęstsze zapisy problemowe w umowach budowlanych w trakcie realizacji:
  1. Zakres przedmiotowy umowy i forma rozliczenia kontraktu.
  2. Osoby upoważnione do składania oświadczeń – korespondencja i oświadczenia.
  3. Kary umowne.
  4. Odstąpienie, Wypowiedzenie, Rozwiązanie.
  5. Zabezpieczenie roszczeń.
  6. Procedury odbiorów przedmiotu umowy oraz rozliczenia w trackie trwania prac – warunki i konsekwencje.
  7. Kiedy mamy do czynienia z wadami istotnymi i nieistotnymi?
  8. Analiza przykładowych zapisów umów oraz budowa systemu analizy zagrożeń i krytycznych zdarzeń w trackie budowy.
 4. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy:
  1. Kto ma status podwykonawcy w rozumieniu przepisów prawa?
  2. Przygotowanie umów z podwykonawcami na bazie umowy z Inwestorem / GW.
  3. Zgłaszanie podwykonawców.
  4. Zasadne i niezasadne roszczenia ze strony podwykonawców – zabezpieczenie płatności.
  5. Zakres odpowiedzialności GW i Inwestora za dalszych podwykonawców.
  6. Zabezpieczenie przed podwójnymi płatnościami.
  7. Gwarancja zapłaty.
 5. Zgłaszanie roszczeń w trakcie budowy (claim management):
  1. Podstawy ustawowe i umowne występowania z roszczeniami w trakcie prac.
  2. Kiedy możemy zgłosić roszczenie przedłużenie czasu na ukończenie prac?
  3. Kiedy będzie zasadne roszczenie o dodatkowe płatności?
  4. Jak skutecznie zgłosić roszczenie?
  5. Do kogo zgłaszać roszczenia w przypadku konsorcjum?
 6. Jakie roszczenia i komu zgodnie z FIDIC przysługują i z jakiego tytułu?
  1. Powiadomienie o roszczeniu – terminy składania wniosków
  2. Roszczenie terminowe – roszczenia o przedłużenie Czasu na Ukończenie (Klauzula 8.4)
  3. Roszczenia finansowe – roszczenie o dodatkową płatność (Klauzula 20.1).
 7. Sądowe dochodzenie roszczeń z kontraktów budowlanych:
  1. Zakres najczęstszych postępowań sądowych w zakresie spraw budowlanych.
  2. Dokumentowanie zdarzeń w trakcie budowy.
  3. Jak wygląda sprawa przedawnień?
  4. Możliwości i ograniczenia w zakresie wprowadzania do umowy kar – zasada miarkowania kar w umowie.
 8. Umowa dostawy materiałów / urządzeń:
  1. Zgłaszanie wad materiałów / urządzeń.
  2. Zakres odpowiedzialności dostawców za opóźnienia.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC 25

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC

Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty 26

Zarządzanie projektem budowlanym – od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu – warsztaty