w ,

Upadłość konsumencka – prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń, z uwzględnieniem zmian od 24 marca 2020 r.

Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń, z uwzględnieniem zmian od 24 marca 2020 r. 7

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie aktualnie odbywa się w trybie online, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel 🙂

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił nowelizację prawa upadłościowego, która ma ułatwić dłużnikom ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej. Na mocy tej ustawy zmieniono ponad 70 przepisów ustawy Prawo upadłościowe. Nowe przepisy wejdą w życie 24 marca 2020 roku.

Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w postępowaniach upadłościowych (m.in. w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej, nowe rodzaje postępowań, zmianę zasad zgłaszania wierzytelności).

Szkolenie, które Państwu proponujemy, pozwoli uczestnikom na zapoznanie się ze zmianami oraz z ich znaczeniem w praktyce i dzięki temu przygotowanie się do nowej sytuacji.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje: oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – umorzenie całości lub części długów oraz windykację – odzyskanie należności przez wierzycieli.

Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego prawa w 2009 r. Od 2015 roku obowiązuje nowelizacja przepisów, która złagodziła rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zniesienie ograniczeń znacząco wpłynęło na liczbę ogłaszanych upadłości konsumenckich i przyczyniło się do powstania praktycznych problemów związanych z konsekwencjami ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest omówienie skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej i jej wpływu na sytuację wierzycieli, w szczególności w zakresie wpływu wierzyciela na przebieg postępowania upadłościowego oraz możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę dotyczącą problematyki upadłości konsumenckiej,
  • będą mieli możliwość wyjaśnienia problemów prawnych i praktycznych związanych z upadłością konsumencką,
  • dowiedzą się jakie są możliwe sposoby reakcji wierzyciela na ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika,
  • poznają prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu upadłościowym oraz ich wpływ na możliwość zaspokojenia, w tym na przedawnienie wierzytelności,
  • uzyskają wiedzę na temat możliwości dochodzenia wierzytelności po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego,
  • dowiedzą się jakie są główne założenia projektowanych zmian.

Adresaci szkolenia:pracownicy działów windykacji i egzekucji odpowiedzialni za dochodzenie wierzytelności od dłużników.

Metody szkoleniowe:Prezentacja PowerPoint, omówienie przepisów, przykłady z praktyki, odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości.

WYKŁADOWCA

Sędzia Wydziału Gospodarczego w sądzie rejonowym. W 2006 r. delegowany na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Spraw Gospodarczych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Swoją wiedzę uzyskaną w trakcie pracy zawodowej wykorzystuje w pracy dydaktycznej. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz dla radców prawnych z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Elektronizacja zamówień publicznych  –  praktyka, orzecznictwo KIO i opinie UZP 25

Elektronizacja zamówień publicznych – praktyka, orzecznictwo KIO i opinie UZP

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020. Modernizacja przepisów o pomocy publicznej. 26

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020. Modernizacja przepisów o pomocy publicznej.