w

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach – obowiązki przedsiębiorców, wymagania.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach - obowiązki przedsiębiorców, wymagania. 7

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie będzie prowadzne w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień szkolenia, a także z uwględnieniem projektowanych zmian, jeśli będą znane w dniu realizacji szkolenia.

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, dla których ustawa przewidywała dwuletnie vacatio legis. Rok 2018 był więc pierwszym rokiem, w którym przedsiębiorcy wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny rozliczali się w pełni w oparciu o nowe przepisy.  

Od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa definicja sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nowy podział na grupy sprzętu a także nowe poziomy zbierania, odzysku i recyklingu. Wymaga to odpowiedniego przyporządkowania sprzętu do odpowiednich grup.

W 2018 roku nastąpiło również przeniesienie danych przedsiębiorców z rejestru GIOŚ do rejestru BDO. 

Na szkoleniu omówimy w szczegółowy i kompleksowy sposób:

  • przepisy ustawy w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która weszła w życie 01.01.2016, w tym przepisy tej ustawy, które obowiązują od 1 stycznia 2018 roku,
  • przepisy znowelizowanej ustawy o bateriach i akumulatorach.

Ustawa stanowi transpozycję do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wprowadza ona szereg nowych rozwiązań prawnych w zakresie zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym m.in.:

  • nową definicję sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • nowe poziomy zbierania oraz rozszerzenie zakresu podmiotów zobowiązanych do ich uzyskania,
  • nowe poziomy odzysku i recyklingu sprzętu,
  • nowy podział na grupy sprzętu, co będzie wymagało odpowiedniej wiedzy i właściwego przyporządkowania sprzętu do właściwej grupy,
  • nowe zasady rozliczania sprzętu wprowadzonego do obrotu w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia,
  • zmiany w zakresie zbierania zużytego sprzętu.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o liczne przykłady praktyczne. Przewidziany jest czas na odpowiedzi na pytania, dyskusję oraz analizę przypadków przedstawionych przez uczestników.

WYKŁADOWCA

Ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przepisów o bateriach i akumulatorach oraz przepisów o odpadach opakowaniowych, pracownik administracji publicznej, występuje jako ekspert w komisjach sejmowych, doświadczony wykładowca.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka 25

Karta charakterystyki i scenariusze narażenia – aktualne przepisy i praktyka

Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty. 26

Sporządzanie operatów wodnoprawnych – warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty.