w

VAT od transakcji międzynarodowych (towary i usługi), w tym zmiany od 1.01.2020

VAT od transakcji międzynarodowych (towary i usługi), w tym zmiany od 1.01.2020 7
Man`s hand is signing agreement document

VAT od transakcji międzynarodowych (towary i usługi), w tym zmiany od 1.01.2020.

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie realizowane aktualnie w formie online – odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce 🙂

Celem szkolenie jest pogłębienie wiedzy z zakresu praktycznych problemów związanych z rozliczaniem VAT od transakcji międzynarodowych, zarówno towarowych, jak i usługowych.

Na szkoleniu:

 • przeanalizujemy najczęściej popełniane przez podatników błędy oraz metody oceny i kwalifikacji transakcji przez organy podatkowe,
 • przedstawimy zmiany w przepisach o VAT od 1.01.2020.

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się podatkami w firmie (księgowi, dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi, prawnicy), a także osób potencjalnie ponoszących odpowiedzialność karną i karnoskarbową za “nieprawidłowości podatkowe” (członkowie zarządu, gł. księgowy, dyr. finansowy, doradca podatkowy). Metody szkoleniowe: w tracie zajęć preferowana jest formuła warsztatowa, dzięki której uczestnicy mogą zadawać pytania i wymienić się spostrzeżeniami, wątpliwościami, przykładami z praktyki.

Korzyści ze szkolenia:

 • poznanie najnowszych problemów praktycznych,
 • metod zarządzania ryzykiem nieprawidłowości,
 • poznanie zmian w przepisach.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Dostawy towarowe – miejsce opodatkowania.
 2. Dostawy łańcuchowe – studium przypadku, najnowsze orzecznictwo i zmiany od 1.01.2020 r.
 3. Procedura trójstronna uproszczona.
 4. Obowiązek rejestracyjny w zakresie VAT w dostawach transgranicznych.
 5. Eksport towarów (eksport pośredni i bezpośredni, dokumenty potwierdzające wywóz, zaliczki, unieważnienie IE-599, najnowsze orzeczenia i interpretacje).
 6. Import towarów (obowiązek podatkowy, zasady rozliczania importu, zmiany w 2020 r.).
 7. WDT (obowiązek podatkowy, zaliczki, przesunięcia wewnętrzne – nietransakcyjne, podstawa opodatkowania, korekty, dokumenty potwierdzające wywóz, najnowsze orzeczenia i interpretacje, zmiany od 2020 r.).
 8. WNT (wyłączenia, warunki opodatkowania, zasady odliczania VAT, komis a WNT, najnowsze orzeczenia i interpretacje, korygowanie WNT).
 9. Import i eksport usług (obowiązek podatkowy, kurs przeliczeniowy, zasady odliczania VAT od importu usług, informacja podsumowująca w związku z eksportem usług).
 10. Magazyny konsygnacyjne (aktualne przepisy, najnowsze orzecznictwo, problemy praktyczne, zmiany od 2020 r.).

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Wypełnianie zgłoszeń celnych - warsztaty 24

Wypełnianie zgłoszeń celnych – warsztaty

Dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym 25

Dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym