w

Warsztaty przy komputerach: baza danych o odpadach dla osób zaawansowanych

Warsztaty przy komputerach: baza danych o odpadach dla osób zaawansowanych 7

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie może być potraktowane przez uczestników jako kontynuacja wcześniejszych szkoleń z zakresu BDO. Na warsztatach część teoretyczna ograniczona jest do minimum, dlatego jest to szkolenie skierowane do osób, które mają już wiedzę w zakresie ewidencji odpadów w BDO i które zajmują się obsługą bazy BDO, wystawianiem KPO i KEO.

W I dniu warsztatów skupimy się na omówieniu i pokazaniu poszczególnych funkcjonalności systemu BDO, a także postaramy się wyjaśnić wątpliwości w tym zakresie. II dzień warsztatów to zajęcia przy komputerach.

Proponujemy Państwu dwudniowe praktyczne warsztaty, których celem jest:

  • uzupełnienie wiedzy w zakresie odpowiedzialności w gospodarowaniu odpadami wytwórców, transportujących i przejmujących odpady,
  • rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi bazy BDO i prowadzenia sprawozdawczości w bazie BDO,
  • wyjaśnienie wątpliwości i uzyskanie pomocy w sytuacjach problematycznych.

Udział w szkolniu będzie najbardziej efektywny dla uczestników, którzy są mają już doświadczenie w tematyce ewidencji odpadów w BDO lub którzy brali już udział w szkoleniach z tego tematu – np. w 2-dniowym szkoleniu wprowadzającym pt.: Baza danych o odpadach – aktualne wymagania prawne, zmiany od 1.01.2020 r. Gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.

Grupa docelowa:Pracownicy firm odpowiedzialni za ewidencję i sprawozdawczość środowiskową, pracownicy instytucji, jednostek handlowych i usługowych podlegających pod wpis do bazy BDO, pracownicy firm gospodarujących odpadami.

W trakcie warsztatów będziemy ćwiczyć m.in. następujące umiejętności:

  • wystawianie KPO i KEO,
  • wpisywanie się do rejestru jako podlegający pod opłatę produktową i opłatę recyklingową i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
  • dodawanie miejsc prowadzenia działalności,
  • składanie aktualizacji,
  • dodawanie uprawnień użytkownikom bazy,
  • jak działać w przypadku awarii bazy BDO.

Powiemy także o funkcji kontrolnej BDO – BDO jako element kontroli podmiotów.

Metody prowadzenia zajęć:Prezentacja, ćwiczenia, warsztaty przy komputerach w II dniu szkolenia, pytania, wyjaśnianie wątpliwości, wymiana doświadczeń, dyskusja.

Podczas II dnia szkolenia uczestnicy będę tworzyć karty ewidencji odpadów oraz planowe karty przekazania odpadów.Komputery zapewnia organizator.

Uczestnicy będą korzystać z własnego dostępu do bazy BDO (profil zaufany, aktualne hasło i login do bazy) – prosimy o zabranie na szkolenie tych danych. By uniknąć problemów z zalogowaniem podczas szkolenia, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie poprawności nadanych haseł dostępu.

W przypadku utraty hasła do BDO, należy odzyskać je za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, do którego wysyłany był wniosek rejestracyjny.

WYKŁADOWCA

Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie – wytwarzanie, zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie i transport odpadów 25

Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie – wytwarzanie, zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie i transport odpadów

Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska 26

Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska