w

Windykacja należności – postępowanie sądowe i komornicze – najnowsze zmiany oraz ich zastosowanie praktyczne.

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze - najnowsze zmiany oraz ich zastosowanie praktyczne. 7

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie online odbywa się w tybie online, bez konieczności spotykania się, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą rówież widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce 🙂

W 2019 r. weszły kolejno w życie przepisy nowych ustaw: o kosztach komorniczych i o komornikach sądowych, a także pakiet rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw. Ponadto w znacznym stopniu zmieniono ustawę o kosztach sądowych i gruntownie znowelizowano Kodeks postępowania cywilnego rozdzielając wejście w życie nowych przepisów na trzy różne terminy 21.08.2019 r., 07.11.2019 r. oraz 07.02.2020 r.

Proponujemy Państwu 2-dniowe szkolenie, na którym przedstawimy praktyczne skutki funkcjonowania nowych unormowań, w szczególności w tej sferze, gdzie wywołały już one kontrowersje.

Do podstawowych problemów w zakresie funkcjonowania nowych przepisów należą:

 • dochodzenie roszczeń okresowych (odsetkowych) w kontekście badania przedawnienia roszczeń z urzędu przez sądy w postępowaniu rozpoznawczym i klauzulowym oraz komorników sądowych przy składaniu wniosków egzekucyjnych i w toku tego postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem przerwania biegu przedawniania poprzez instytucję uznania długu, 
 • doręczenie korespondencji przez komornika sądowego oraz sposób dowodzenia przed sądem, że adres wskazany w pozwie jest adresem, pod którym pozwany przebywa, 
 • stosowanie nowych rozwiązań fiskalnych w zakresie opłat i wydatków sądowych, 
 • zasądzanie odsetek od przyznanych kosztów procesu oraz odpowiedni zapis w  dokumencie orzeczenia, w kontekście funkcjonowania działów windykacji i działów księgowych przypisujących należność do zapłaty, 
 • obciążenie wierzyciela opłatami w komorniczych postepowaniach egzekucyjnych w kontekście funkcjonowania w obrocie tzw. wierzycieli pierwotnych i wtórnych oraz oczywistej niecelowości i ryzyka kierowania sprawy do egzekucji.

Celem szkolenia jest:

 • dostosowanie postaw wierzycieli do rozwiązań, które już weszły w życie w dniu poczynając od 01.01.2019 r. i przedstawienie propozycji/wzorów pism takich jak pozew w części wykazującej nieprzedawnienie roszczenia, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i do komornika w części wykazującej nieprzedawnienie roszczenia, 
 • przedstawienie na infografach funkcjonowania przepisów o przedawnieniu, 
 • zminimalizowanie skutków fiskalnych zmian które weszły w życie w dniu 21 sierpnia 2019, 
 • przedstawienie wzorów posiłkowych wniosków do sądu i do komornika w zakresie nowych przepisów o doręczeniach, 
 • przedstawienie wzorów posiłkowych wniosków do sądu o prawidłowe klauzule wykonalności co do orzeczeń zasądzających odsetki, 
 • omówienie zmian funkcjonujących już w porządku prawnym, ich praktycznych skutków, między innymi wynikających z wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego, w których wyjaśnione zostały wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania przepisów dotyczących między innymi opłat komorniczych oraz przedstawienie zbioru istotnych orzeczeń sądów powszechnych w kontekście bieżących problemów stosowania ustaw komorniczych.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Wirtualne szkolenia na żywo w Akademii BSI 25

Wirtualne szkolenia na żywo w Akademii BSI

Typologia dłużników i strategie windykacyjne - warsztaty dla osób zaawansowanych 26

Typologia dłużników i strategie windykacyjne – warsztaty dla osób zaawansowanych