w

Wymagania systemu zarządzania energią ISO 50001:2018 – Szkolenia dla firm

Wymagania systemu zarządzania energią ISO 50001:2018 - Szkolenia dla firm 7

21 sierpnia 2018 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opublikowała nowe wydanie normy ISO 50001:2018. Podobnie jak w przypadku norm ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 oraz ISO 45001:2018, nowa wersja normy — ISO 50001:2018 — została również opracowana w oparciu o strukturę HLS, co ułatwi jej zintegrowanie z pozostałymi systemami zarządzania. W ciągu 3 letniego okresu przejściowego, liczonego od daty publikacji, organizacje certyfikowane według ISO 50001:2011, będą musiały wprowadzić wymagane zmiany. Po upłynięciu tego okresu, certyfikaty przyznane na podstawie starszej normy ISO 50001:2011 stracą ważność.

Celem naszego szkolenia jest analiza zapisów i charakteru zmian w nowym standardzie, ze wskazaniem, jak te wymagania wpłyną na potrzebę dostosowania dotychczasowo obowiązujących norm dotyczących zarządzania energią.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za wdrażanie bądź nadzorowanie systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia:

 • Cele opracowania nowego standardu zarządzania energią
 • Koncepcja podejścia systemowego zarządzania energią zastosowana w normie ISO 50001
  • Model PDCA
 • Struktura normy, zharmonizowanie istniejących norm zarządzania systemami Załącznik SL.
 • Interpretacja zapisów normy ISO 50001:2018
 • Nowe pojęcia i definicje
  • Wymagania ogólne dla systemu zarządzania energią
 • Kontekst organizacji
  •  Co decyduje o kształcie systemu zarządzania energią i jego specyfice?
  •  Identyfikowanie wymagań stron zainteresowanych i ocena zgodności z nimi
 • Odpowiedzialności w systemie zarządzania energią
  • Rola w organizacji, obowiązki, obszary odpowiedzialności i władze
 • Planowanie w systemie zarządzania energią
  • Określenie ryzyka i szans w osiągnięciu zamierzonych efektów poprawy wyniku energetycznego oraz zarządzanie tym ryzykiem i szansami
  • Przegląd energetyczne – zmiany
  • Planowanie zbierania danych – nowy wymóg
 • Ocena systemu zarządzania środowiskowego
 • Przegląd zarządzania – omówienie danych wejściowych do przeglądu, dokumentowanie wyników.
 • Dyskusja i wymiana doświadczeń.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

EcoMS Consulting Sp. z o.o.

Dodane przez Andrzej Kwocz

EcoMS Consulting Sp. z o.o. podejmuje się kompleksowej obsługi firm w zakresie zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwem podwykonawców. Firmę tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem pracy w przemyśle i innych formach doradczych. W ciągu wielu lat naszej działalności obsłużyliśmy ponad 700 klientów. Naszymi Klientami są głównie międzynarodowi producenci. Stale współpracuje z nami 300 firm. Wykonujemy różnego rodzaju audyty i poświęcamy temu 2 500 dni w roku.

Dodaj komentarz

Przegląd i interpretacja wymagań nowej normy ISO 45001 - Szkolenia dla firm 18

Przegląd i interpretacja wymagań nowej normy ISO 45001 – Szkolenia dla firm

Nowość: Wymagania prawa żywnościowego dla audytorów - przegląd zmian w prawie żywnościowym 2019 - Szkolenia dla firm 19

Nowość: Wymagania prawa żywnościowego dla audytorów – przegląd zmian w prawie żywnościowym 2019 – Szkolenia dla firm