w

Wypełnianie zgłoszeń celnych – warsztaty

Wypełnianie zgłoszeń celnych - warsztaty 7

Zgłoszenie celne jest deklaracją zawierającą dane i informacje niezbędne do dokonania odprawy celnej przez firmy zarówno w eksporcie jak i imporcie. Od poprawności danych zawartych w zgłoszeniach celnych zależy prawidłowy wymiar ceł i podatków od importowanych towarów w imporcie a w eksporcie często decyduje to o szybkości odprawy celnej i zakresie kontroli przez organy celno-skarbowe.

Praktyczna wiedza o zawartości deklaracji celnych pozwala przedsiębiorcom, agentom celnym w sprawny sposób komunikować się ze służbami celnymi w trakcie odpraw celnych, jak również pozwala uniknąć nieprawidłowości i kar w obszarze importu i eksportu przedsiębiorstwa.  

Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorców, pracowników działów finansowych, logistyki, jak również agentów celnych i innych osób zainteresowanych praktyczną wiedzą  w zakresie przygotowania i obsługi zgłoszeń celnych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą niezbędną w zakresie przygotowania zgłoszeń celnych do właściwych procedur celnych, którymi mogą być obejmowane importowane i eksportowane towary, jak również ze znajomością dokumentów niezbędnych do ich przygotowania.

Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowania zgłoszeń celnych w formie elektronicznej, obiegu komunikatów elektronicznych i obsługi zgłoszeń celnych w imporcie i eksporcie.

Zajęcia prowadzone są metodą wykładu z elementami dyskusji z wykorzystaniem autorskiej prezentacji Ms PowerPoint.
Dodatkowo, w trakcie szkolenia odbędą się warsztaty praktyczne, w trakcie których uczestnicy będą samodzielnie wypełniać zgłoszenia celne. Przewidywany czas poświęcony na praktyczne zajęcia: łacznie 4 – 5 godzin (ok. 40% łącznego czasu szkoleniowego).

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby na różnym poziomie zaawansowania. Treść szkolenia oraz realizowane ćwiczenia i warsztaty będą zróżnicowane i dostosowane do zadeklarowanego wcześniej poziomu przez poszczególne osoby, z możliwością modyfikacji w trakcie zajęć i dopasowania na bieżąco do potrzeb uczestników.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka z uwzględnieniem najnowszych zmian, w tym ustaw odpadowych. 25

Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców – przepisy i praktyka z uwzględnieniem najnowszych zmian, w tym ustaw odpadowych.

VAT od transakcji międzynarodowych (towary i usługi), w tym zmiany od 1.01.2020 26

VAT od transakcji międzynarodowych (towary i usługi), w tym zmiany od 1.01.2020