w , , ,

Zabezpieczenia w umowach handlowych – jak sformułować treść umowy, by należycie chronić interesy stron.

Zabezpieczenia w umowach handlowych - jak sformułować treść umowy, by należycie chronić interesy stron. 7

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę z zakresu zawierania umów w obrocie gospodarczym. W szczególności  zapraszamy pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie, za kontakty handlowe oraz sporządzanie treści i zawieranie umów z kontrahentami.

Celem zajęć jest:

 • zwrócenie uwagi na najistotniejsze kwestie przy zawieraniu umowy, które mają kluczowe znaczenie przy późniejszej realizacji zobowiązań przez strony umowy,
 • wskazanie, w jaki sposób zredagować umowę, by zabezpieczyć jej wykonanie w przyszłości lub ograniczyć skuktki jej niewykonania,
 • wskazanie możliwości umówienia się w inny sposób, niż przewiduje to ustawodawca,
 • wskazanie możliwości podejmowania odpowiednich działań i dochodzenia roszczeń w razie niewywiązywania się kontrahenta z postanowień umownych.

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jaką formę umowy wybrać i jakie są tego konsekwencje – nowe regulacje dotyczące formy dokumentowej,
 • jak zredagować poszczególne postanowienia umowy, jakich postanowień unikać, jakie należy wprowadzić,
 • jak zmodyfikować zakres odpowiedzialności odszkodowawczej,
 • jak skutecznie zabezpieczyć się przed upadłością kontrahenta lub prowadzonymi przeciwko niemu postępowaniami egzekucyjnymi lub restrukturyzacyjnymi
 • dlaczego warto zabezpieczyć umowę i jakie są najskuteczniejsze formy zabezpieczeń.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o liczne przykłady praktyczne. Kameralna grupa stwarza możliwości konsultowania się z wykładowcą i analizowania przykładów z praktyki uczestników.

Metodologia szkolenia:

 • propozycje redakcji konkretnych postanowień umowy oraz omówienie sytuacji, w których można te postanowienia wykorzystać,
 • omawianie przypadków i przepisów, które odnoszą się do kluczowych kwestii związanych z wykonaniem umowy,
 • ćwiczenia w przygotowaniu umowy, ustaleniu osób uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorców.

WYKŁADOWCA

Sędzia sądu okręgowego, dr nauk prawnych, ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, w szczególności zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności.W latach 2005-2012 orzekał w sądzie rejonowym, od kwietnia 2012 do października 2013 był oddelegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie jako Główny Specjalista w Departamencie Prawa Cywilnego brał aktywny udział w procesie legislacyjnym w obszarze prawa cywilnego i handlowego. Od listopada 2013 powołany na urząd sędziego w sądzie okręgowym.Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prowadzi szkolenia a także wykłady na wyższej uczelni. Prowadzi zajęcia w sposób, który jest jasny i zrozumiały również dla osób bez prawniczego wykształcenia, podając wiele praktycznych przykładów “z życia”.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Gwarancja bankowa w praktyce 21

Gwarancja bankowa w praktyce

Praktyczne skutki w 2020 roku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, nowelizacji ustawy o kosztach sądowych oraz ustaw o kosztach komorniczych 22

Praktyczne skutki w 2020 roku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, nowelizacji ustawy o kosztach sądowych oraz ustaw o kosztach komorniczych