w

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w obowiązującej ustawie i w nowym Prawie zamówień publicznych

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w obowiązującej ustawie i w nowym Prawie zamówień publicznych 7

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie dotyczy postępowań realizowanych w oparciu o aktualne przepisy a także o nową ustawę PZP.

Szkolenie jest profesjonalnym kompendium praw i obowiązków leżących w gestii Wykonawcy i Zamawiającego w postępowaniu nieobjętym pełnym reżimem Pzp, ze względu na wartość. Na szkoleniu będą również analizowane aktualne problemy i przepisy związane z COVID – 19.

Grupa docelowa:

 • pracownicy wydziałów/referatów zamówień publicznych w JSFP oraz innych jednostkach zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
 • osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych,
 • osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych,
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych.

Cele szkolenia:    

 • przekazanie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków specjalisty ds. zamówień publicznych, który realizuje zamówienia objęte tematem tego szkolenia,
 • analiza przepisów dot. tzw. zamówień “bagatelnych” uregulowanych w ww. nowej ustawie Pzp,        
 • zapoznanie się ze zmianami aktualnie obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych w związku z epidemią COVID-19.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

 • zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień, które  nie są objęte reżimem Prawa zamówień publicznych i nowymi rozwiązaniami w tym zakresie w nowej ustawie z dnia 11 września 2019 roku,
 • uzyskać informacje na temat zasad udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne poniżej progu obowiązywania,
 • tworzyć instrukcje udzielania zamówień nieobjętych pełnym reżimem, racjonalne, bezpieczne, nastawione na efektywne, celowe i oszczędne realizowanie zamówień – na podstawie listy kontrolnej przygotowanej dla Słuchaczy przez trenera,
 • nabyć umiejętność realizacji ww. postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z obowiązującą a także z nową ustawą Pzp, również w warunkach epidemii,
 • zdobyć nowe kompetencje, nabyć umiejętności potrzebne zarówno od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy w realizacji zamówień objętych tematem szkolenia.

Metody prowadzenia zajęć:wykład, analiza przypadku (case study), dyskusja, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel 🙂

Zgłoś nadużycie

Twoja punktacja?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 22

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001