w

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w obowiązującej ustawie i w nowym Prawie zamówień publicznych

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w obowiązującej ustawie i w nowym Prawie zamówień publicznych 7

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie dotyczy postępowań realizowanych w oparciu o aktualne przepisy a także o nową ustawę PZP.

Szkolenie jest profesjonalnym kompendium praw i obowiązków leżących w gestii Wykonawcy i Zamawiającego w postępowaniu nieobjętym pełnym reżimem Pzp, ze względu na wartość. Na szkoleniu będą również analizowane aktualne problemy i przepisy związane z COVID – 19.

Grupa docelowa:

 • pracownicy wydziałów/referatów zamówień publicznych w JSFP oraz innych jednostkach zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
 • osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych,
 • osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych,
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych.

Cele szkolenia:    

 • przekazanie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków specjalisty ds. zamówień publicznych, który realizuje zamówienia objęte tematem tego szkolenia,
 • analiza przepisów dot. tzw. zamówień “bagatelnych” uregulowanych w ww. nowej ustawie Pzp,        
 • zapoznanie się ze zmianami aktualnie obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych w związku z epidemią COVID-19.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

 • zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień, które  nie są objęte reżimem Prawa zamówień publicznych i nowymi rozwiązaniami w tym zakresie w nowej ustawie z dnia 11 września 2019 roku,
 • uzyskać informacje na temat zasad udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne poniżej progu obowiązywania,
 • tworzyć instrukcje udzielania zamówień nieobjętych pełnym reżimem, racjonalne, bezpieczne, nastawione na efektywne, celowe i oszczędne realizowanie zamówień – na podstawie listy kontrolnej przygotowanej dla Słuchaczy przez trenera,
 • nabyć umiejętność realizacji ww. postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z obowiązującą a także z nową ustawą Pzp, również w warunkach epidemii,
 • zdobyć nowe kompetencje, nabyć umiejętności potrzebne zarówno od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy w realizacji zamówień objętych tematem szkolenia.

Metody prowadzenia zajęć:wykład, analiza przypadku (case study), dyskusja, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel 🙂

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 23

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 24

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001