w ,

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych – RODO

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych – RODO
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych – RODO

Szkolenie kierowane jest dla pracowników wykonujących zadania służby BHP, pracowników działów inwestycji i innych działów, którzy dopuszczają podwykonawców do wykonywania prac na terenie zakładu.

Program szkolenia

 • Założenia ochrony danych w oparciu o RODO:
  • Podstawa prawna przetwarzania danych w oparciu o RODO;
  • Podstawa prawna przetwarzania danych w oparciu o przepisy krajowe;
  • Wymagania w zakresie przetwarzania danych;
 • RODO w działalności służby BHP:
  • Teczki osobowe pracowników;
  • Szkolenia wstępne, instruktaż ogólny, badania lekarskie;
  • Wysyłanie pracowników na szkolenia okresowe bhp a ochrona danych;
  • Dane wrażliwe pracowników;
  • Dokumentacja chorób zawodowych;
  • Dokumentacja powypadkowa, zbieranie danych świadków wypadku;
  • Dokumentowanie kontroli BHP;
  • Podawanie danych pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji oraz dane osoby do udzielania I pomocy;
  • Wykorzystywanie monitoringu wizyjnego w nadzorowaniu bhp i dokumentacji wypadkowej;
  • Dane fizyczne pracowników a dobór środków ochrony indywidualnej;
  • Wykorzystywanie danych biometrycznych pracowników do ewidencji czasu pracy.
 • Nadzór nad podwykonawcami i innymi osobami zewnętrznymi na terenie zakładu a zgodność z wymaganiami ochrony danych:
  • Weryfikacja uprawnień (obsługa urządzeń, uprawnienia i kwalifikacje, serwis klimatyzacji, itp.), badań lekarskich, szkoleń;
  • Zasady poruszania się podwykonawców i innych osób po terenie zakładu – przekazywanie informacji o zasadach i zagrożeniach (przepustki osobowe, pojazdy itp.);
  • Informowanie danych osoby, której dane dotyczą o zasadach przetwarzania danych na terenie zakładu.
  • Umowy i klauzule dotyczące danych;
  • Potwierdzenie zapoznania z zagrożeniami i zasadami obowiązującymi na terenie zakładu (w tym o osobach udzielających I pomocy);
  • Monitoring wizyjny i zdjęcia jako nadzór nad podwykonawcami;
  • Dokumentacja i pozwolenia na prace niebezpieczne i prace niebezpieczne pod względem pożarowym;
 • Obowiązkowa dokumentacja wynikająca z przetwarzania danych.
 • Konsekwencje prawne naruszenia zasad przetwarzania danych.
 • Dyskusja i wnioski.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

EcoMS Consulting Sp. z o.o.

Dodane przez Andrzej Kwocz

EcoMS Consulting Sp. z o.o. podejmuje się kompleksowej obsługi firm w zakresie zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwem podwykonawców. Firmę tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem pracy w przemyśle i innych formach doradczych. W ciągu wielu lat naszej działalności obsłużyliśmy ponad 700 klientów. Naszymi Klientami są głównie międzynarodowi producenci. Stale współpracuje z nami 300 firm. Wykonujemy różnego rodzaju audyty i poświęcamy temu 2 500 dni w roku.

Dodaj komentarz

Leadership - doskonalenie kompetencji osobistych wyższej kadry menadżerskiej w firmie produkcyjnej

Leadership – doskonalenie kompetencji osobistych wyższej kadry menadżerskiej w firmie produkcyjnej

Postępowanie powypadkowe – skuteczna analiza przyczyn incydentów (zdarzeń wypadkowych)

Postępowanie powypadkowe – skuteczna analiza przyczyn incydentów (zdarzeń wypadkowych)