w

Zarządzanie procesowe według metodologii Six Sigma (BPMS)

Zarządzanie procesowe według metodologii Six Sigma (BPMS)
Zarządzanie procesowe według metodologii Six Sigma (BPMS)

Sprawnie działająca firma, chcąca się dynamicznie rozwijać, musi posiadać sprawne i bezpieczne operacje. Nie wdroży nowych produktów i nie wejdzie na nowe rynki bez sprawnie działających procesów.

Co zyskujesz

Warsztat pokazuje jak opanować i usystematyzować ogrom zadań realizowanych w procesach tak, aby działały jak elastyczny, spójny i zintegrowany system, który przynosi zyski. Ten zintegrowany system to Business Process Management System (BPMS) – system zarządzania procesami biznesowymi. Metodologia BPMS to przede wszystkim doskonałe narzędzie do wcześniejszej identyfikacji problemów i ryzyk oraz umiejętnego zarządzania nimi.

Zawartość szkolenia

 • Wprowadzenie do programu Lean Six Sigma,
 • Piramida procesowa i zależności międzyprocesowe,
 • Pojęcie zmienności w procesach,
 • Wprowadzenie do metodologii BPMS,
 • Tworzenie misji procesu oraz SIPOC,
 • Mapowanie procesu (III poziom),
 • Identyfikacja rekomendacji zmian,
 • Identyfikacja Klienta, Głosu Klienta, CTQ,
 • Plan zbierania danych,
 • Analiza systemu pomiarowego,
 • Pomiar wydolności procesu,
 • Definiowanie dashboardów i systemu monitoringu,
 • Zarządzanie i motywowanie (KPI, Traffic lights, Targets, IP),
 • Komunikacja wyników procesów w Firmie,
 • Pierwsze usprawnienia w procesie.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

DNV GL Business Assurance Poland sp. z o.o.

Dodane przez Magdalena Zdunek

Stawiając sobie za cel ochronę życia, majątku i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom poprawę stanu bezpieczeństwa i zrównoważony rozwój działalności. Oferujemy wewnętrzne kontrole klasyfikacyjne i techniczne oraz oprogramowanie i niezależne eksperckie usługi doradcze dla przemysłu morskiego, branży ropy i gazu oraz energetyki. Świadczymy również usługi certyfikacji dla klientów z różnorodnych branż. 13 500 specjalistów Grupy zatrudnionych w ponad 100 krajach skupia się na pomaganiu naszym klientom, żeby uczynić świat bezpieczniejszym, inteligentniejszym i bardziej przyjaznym dla środowiska.

Dodaj komentarz

Audytor wewnętrzny ISO 27001:2013 - aktualizacja uprawnień dla audytorów wewnętrznych ISO 27001:2005

Audytor wewnętrzny ISO 27001:2013 – aktualizacja uprawnień dla audytorów wewnętrznych ISO 27001:2005

MSM – Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem pracy

MSM – Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem pracy