w

Zarządzanie projektami unijnymi – jak poprawnie zrealizować cały projekt i uniknąć zwrotu dofinansowania.

Zarządzanie projektami unijnymi - jak poprawnie zrealizować cały projekt i uniknąć zwrotu dofinansowania. 7
#1 - a 3d render series showing change and motion

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie aktualnie odbywa się w trybie online, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel 🙂

Czy często zdarza się, że realizowane w Twojej organizacji projekty należy przedłużać, ze względu na niezrealizowane w całości zadania projektu?

Czy zdarza się, że podpisując umowę z wykonawcą wybranym do realizacji zleceń w projekcie masz obawy, czy został on prawidłowo wybrany i czy nikt nie zakwestionuje kwalifikowalności tych wydatków?

Czy pracownicy zaangażowani w realizację projektu narzekają na brak czasu, siedzenie w pracy po godzinach, konieczność “gaszenia pożarów” w projekcie?

Czy zdarzyło się, że organizacja musiała dokonać zwrotu wydatków uznanych jako niekwalifikowalne podczas kontroli projektu?

Czy przeszło Ci kiedyś przez myśl: “nigdy więcej projektu finansowanego ze środków UE”?

Jeśli na któreś z powyższych pytań odpowiedzieli Państwo TAK – to znaczy, że to szkolenie jest dla Państwa.

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym krok po kroku pokażemy jak poprawnie realizować projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Uczestnicy dowiedzą się:

 • jak prawidłowo zaplanować realizację projektu, by uniknąć nieprawidłowości oraz przeciążenia zespołu projektowego,
 • jak zrealizować zadania, rozliczyć wydatki i osiągnąć wskaźniki w zaplanowanym harmonogramie i budżecie projektu,
 • jak uniknąć błędów i nie doprowadzić do konieczności zwrotu środków,
 • jak nie popełnic błedów w zamówieniach publicznych,
 • jakie są najlepsze praktyki przy realizacji projektów (na podstawie 15 letniego oświadczenia prowadzącej przy zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych)

Metodyka:

40% wykład teoretyczny, 60 % ćwiczenia warsztatowe, w tym: tworzenie WBS (struktura podziału pracy), tworzenie sieci projektu (metody szacowania realnego czasu wykonywania zadań oraz kosztów wykonania zadań), case study – praca na prawdziwych dokumentach, samodzielne wykrywanie błędów i nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, kwalifikowalności wydatków.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie przygotowania się do kontroli trwałości jak również przygotowania sprawozdania z zakresu monitorowania projektu w okresie trwałości.

Cele szczegółowe:

 • nabycie umiejętności sprawnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE,
 • podniesienie świadomości na temat konsekwencji popełniania błędów w projekcie skutkujących zwrotem dotacji,
 • poznanie metod i narzędzi stosowanych w metodykach zarządzania projektami oraz omówienie sposobów wykorzystania ich do efektywniejszej realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • podniesienie efektywności zarządzania zespołem / personelem projektu,
 • nabycie umiejętności realizacji projektów w zaplanowanym czasie i budżecie.

Adresaci szkolenia:

 • koordynatorzy i kierownicy projektów, specjaliści ds. rozliczeń,
 • audytorzy i kontrolerzy projektów UE,
 • kadra zarządzająca i administracyjna Beneficjenta (służby księgowe, kierownicy jednostek, służby kadrowe),
 • osoby odpowiedzialne za dokonywanie zamówień w projekcie.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 – warsztaty 24

Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 – warsztaty

Status MŚP - prawidłowe określanie i weryfikacja statusu mikro- małego i średniego przedsiębiorstwa w kontekście uzyskania wsparcia ze środków publicznych 25

Status MŚP – prawidłowe określanie i weryfikacja statusu mikro- małego i średniego przedsiębiorstwa w kontekście uzyskania wsparcia ze środków publicznych