w

Zarządzanie projektami

CELE SZKOLENIA

​Zarządzanie projektami (Project Management) stanowi jedną z form organizacji przedsiębiorstw do rozwiązywania złożonych problemów i realizacji planu działania.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania projektami oraz zasadami i prawami obowiązującymi przy ich konstruowaniu.
Ponadto zostaną przedstawione metody i techniki pomocnicze wspomagające pracę zespołu projektowego.

PROGRAM I ĆWICZENIA

1. Wprowadzenie:

 • od procesu do projektu
 • istota projektu w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • klasyfikacja i typologia projektów,
 • motywy wdrażania metodologii zarządzania projektami,
 • warunki wstępne wdrożenia projektu,
 • ramowe ujęcie organizacji dla zarządzania projektami,
 • trudności i niebezpieczeństwa związane z konstruowaniem projektów,
 • modele zarządzania projektami.

2. Praktyczne aspekty zarządzania projektami w przedsiębiorstwie:charakterystyka i rola zespołu projektowego, karta projektu – składowe i sposób jej tworzenia, praktyczne podejście zarządzania projektem:

 • identyfikacja projektu,
 • zdefiniowanie wytycznych projektu,
 • harmonizacja zadań projektowych (techniki pomocnicze: wykresy Gantta, metoda PERT, diagram strzałkowy),
 • identyfikacja i analiza ścieżki krytycznej,
 • określenie budżetu projektu,
 • mechanizmy kontroli realizacji projektu (analiza trendu kamieni milowych, metoda EV),
 • ocena projektu.

3. Tok postępowania w zarządzaniu projektami:

 • określenie beneficjentów projektu i ustalanie celów,
 • koordynowanie projektu,
 • określenie czasu roboczego,
 • alokacja ludzi i zadań,
 • alokacja zasobów materialnych,
 • budżetowanie projektu,
 • rozwiązywanie problemów koordynacji,
 • komunikacja między partnerami projektu,
 • sprawdzanie karty projektu
 • wspólne uzgodnienie karty projektu
 • wstępna analiza ryzyka
 • planowanie niepowodzeń.

4. Model zarządzania projektami Project Management Institute zawarty w PMBoK.

Ćwiczenia:

 • Zajęcia warsztatowe w 2-4-osobowych zespołach, metodą „tradycyjną” na formularzu papierowym z zakresu opracowywania wybranych elementów projektu.
 • Prezentacja i dyskusja wyników opracowanych przez poszczególne zespoły analiz.

Uwaga: w ramach ćwiczeń dopuszcza się analizowanie przez zespoły problemów przywiezionych przez Uczestników.

ADRESACI

 • osoby zarządzające przedsiębiorstwem,
 • kierownicy i członkowie zespołów projektowych,
 • osoby odpowiedzialne za jakość,
 • pracownicy działów jakości.

 KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Uzupełnienie wiedzy na temat zarządzania projektami (wymiar merytoryczny).
 • Nabycie umiejętności stosowania metod i technik pomocniczych.
 • Możliwość wyeliminowania błędnych metod postępowania, wynikających z rutyny lub niedoszkolenia.
 • Możliwość zapoznania się z podejściem zarządzania projektami prezentowanym przez uczestników z różnych zakładów przemysłowych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.​

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

TQMsoft Sp. z o.o. Sp. k.

Dodane przez Anna Pawłowska

Projektujemy kluczowe procesy w obszarze usług i produkcji. Jako doświadczony partner biznesowy, wszechstronnie pomagamy naszym Klientom w doborze narzędzi projektowania, nadzorowania oraz w doskonaleniu wybranych przez nich procesów. Kompleksowo realizujemy usługi, począwszy od identyfikacji potrzeb, poprzez dostarczenie zaprojektowanych rozwiązań z zachowaniem najwyższej jakości aż do etapu zamknięcia projektu i przeniesienia współpracy na inne obszary.

Dodaj komentarz

Wymagania prawne dotyczące opakowań i materiałów do kontaktu z żywnością

Budowanie świadomości jakościowej w firmie produkcyjnej