w

Zarządzanie projektem budowlanym – od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu – warsztaty

Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty 7

OPIS SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z całym cyklem życia projektu, z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej, od hasła „mam pomysł” do rozpoczęcia eksploatacji obiektu.

W trakcie zajęć omówimy i przeanalizujemy m.in następujące zagadnienia:

 • możliwe warianty inwestycji – dla Inwestora,
 • dlaczego staramy się wygrać określony przetarg – dla Wykonawcy,
 • jak zarządza się ryzykiem w branży budowlanej,
 • zadania kierownika projektu,
 • przyczyny konfliktów w trakcie projektu.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • na czym polega specyfika projektu inwestycyjnego,
 • gdzie popełniamy błędy w czasie realizacji projektu,
 • kto jest uczestnikiem procesu budowlanego poza osobami określonymi w Prawie budowlanym,
 • jakie są zasady budowy struktury podziału prac,
 • jak wykorzystać metodę ścieżki krytycznej i kamieni milowych w projekcie,
 • jak prawidłowo zbudować i monitorować harmonogram realizacji projektu,
 • jak współpracować z działem księgowym, czyli kiedy definiujemy środki trwałe,
 • jak identyfikować ryzyka w projektach i nimi zarządzać,
 • dlaczego zasady komunikacji w projekcie są tak ważne,
 • jak odebrać część robót i cały kontrakt,
 • jakie są metody poszerzania wiedzy nt. zarządzania projektami.

Metody szkoleniowe:

 • warsztaty na konkretnym przykładzie dopasowanym do specyfiki uczestników – inwestycje komercyjne lub oparte na PZP- Prawie Zamówień Publicznym,
 • dyskusja – wymiana doświadczeń.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

 1. Projekt inwestycyjny:
  • określanie celów projektu w oparciu o oczekiwania interesariuszy – SIWZ  i OPZ vs zakres, funkcje obiektów budowlanych,
  • fazy życia projektu,
  • model fazowy projektu z kamieniami milowymi.
 2. Analiza otoczenia projektu – środowisko wewnętrzne i zewnętrzne, strategie zarządzania tym otoczeniem.
 3. Faza 1 projektu:
  • planowanie (w tym: tytuł inwestycji a środki trwałe, schemat organizacyjny),
  • uwarunkowania prawne poza Prawem Budowlanym, w tym ubezpieczyciel,
  • struktura podziału pracy z macierzą odpowiedzialności.
 4. Tworzenie budżetu wstępnego inwestycji – zarys.
 5. Faza 2:
  • realizacja – umowy o roboty budowlane,
  • omówienie ról i procedur zawartych w kontraktach FIDIC,
  • formalne podstawy do przystąpienia do prac budowlanych,
  • monitorowanie inwestycji, zarządzanie zmianą (roboty dodatkowe).

Dzień II

 1. Jakość  procesów technicznych – planowanie, realizacja – STWiORB- specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych.
 2. Faza 3 projektu:
  • rozliczenie kontraktu,
  • dokumentacja powykonawcza,
  • odbiory.
 3. Zarządzanie konfliktami i roszczeniami – podejście praktyczne.
 4. Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
 5. Zarządzanie dokumentacją w projekcie.
 6. Zarządzanie jakością zarządzania projektem, czyli wiedza nabyta w firmie.
 7. Omówienie metodyki PRINCE 2 i jej zastosowanie w inwestycjach.
 8. Metody certyfikacji na kierownika projektu.
 9. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi, dyskusja.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe) 25

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe)

Roszczenia i spory w kontraktach. Przygotowanie i ocena roszczeń w ramach warunków kontraktowych FIDIC. 26

Roszczenia i spory w kontraktach. Przygotowanie i ocena roszczeń w ramach warunków kontraktowych FIDIC.