w

Zarządzanie transportem drogowym – przepisy i praktyka

Zarządzanie transportem drogowym - przepisy i praktyka 7

OPIS SZKOLENIA

W listopadzie 2019 r. weszły w życie istotne zmiany dotyczące wykonywania kontroli przewozu drogowego (transport drogowy oraz przewóz drogowy na potrzeby własne) oraz kontroli ruchu drogowego.

Zmianie uległy również pozycje w tzw. taryfikatorze czyli załącznikach dostawy o transporcie drogowym. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji, a nawet do odebrania zezwolenia/licencji uprawniającej do wykonywania działalności transportowej.

W ramach szkolenia przedstawimy także najnowsze zmiany w tzw. pakiecie przewozowym (SENT) m.in.: wyłączenia, towary objęte monitorowaniem, obowiązki związane z koniecznością używania GPS oraz zasady nakładania kar na przewoźników wykonujących przewozy towarów wrażliwych.

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli na:

 • uzyskanie przez uczestników informacji o zmianach w regulacjach transportowych,
 • poznanie nowych zasad związanych z nakładaniem kar przewidzianych w przepisach,
 • uzyskanie informacji o zasadach prowadzenia postępowań przez organy kontrolne,
 • usystematyzowanie posiadanej wiedzy w zakresie przewozu drogowego,
 • wypracowanie najlepszych praktyk i metod zarządzania transportem w przedsiębiorstwie.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności osoby zarządzające transportem w firmach, przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie transportu drogowego, pracowników przedsiębiorstw transportowych.

Metody prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia praktyczne – analiza przepisów, rozpoznawanie naruszeń.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. nformacje podstawowe. Obowiązujące regulacje – ustawa o transporcie drogowym. 
 2. Nowe zasady kontroli przewozu drogowego. 
 3. Korzystanie z aktów prawnych, struktura przepisów, klasyfikacja naruszeń. 
 4. System monitorowania przewozu towarów (SENT). 
 5. Transport odpadów. BDO. 
 6. Transport substancji chemicznych i materiałów niebezpiecznych. 
 7. Przewozy nienormatywne. 
 8. Kontrola wykonywania przewozów, podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli, kontrola na drodze i kontrola w siedzibie przedsiębiorstwa, procedury i zasady przeprowadzania kontroli. 
 9. Projekty zmian. 
 10. Podsumowanie, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja, wymiana doświadczeń.

WYKŁADOWCA

Ekspert transportu drogowego. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w organach kontroli ruchu drogowego i transportu drogowego. Wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego, czasu pracy kierowców, przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR).

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Czas pracy kierowców i prawidłowe użytkowanie tachografów 24

Czas pracy kierowców i prawidłowe użytkowanie tachografów

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem systemu EMCS 2PL 25

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem systemu EMCS 2PL