w

Zasady etykiety dla pracowników biznesu i administracji

Zasady etykiety dla pracowników biznesu i administracji 7

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie online odbywa się w trybie online, bez konieczności spotykania się, każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce 🙂

Biznesowy savoir-vivre pomaga w nawiązywaniu relacji, zdobywaniu sympatii i budowaniu pozytywnego wizerunku w kontaktach z klientami, partnerami, przełożonymi, podwładnymi, współpracownikami. Znajomość zasad etykiety pomaga w zachowaniu swobody w kontaktach z osobami na różnych stanowiskach, pełniących różne funkcje oraz w stosownym zachowaniu się w każdej sytuacji zawodowej. Zasady etykiety, wbrew obiegowej opinii, są łatwe i logiczne, choć – w zależności o kontekstu, w jakim się znajdujemy – mogą pojawić się niejasności, które często są wynikiem różnic między zasadami savoir-vivre życia towarzyskiego i zawodowego.

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego kompleksowo wyjaśnimy wszelkie niuanse dotyczące zasad savoir-vivre biznesowego.

Grupa docelowa:

 • pracownicy firm i instytucji mający bezpośredni kontakt z klientami
 • pracownicy odpowiedzialni za kontakty zewnętrzne z innymi podmiotami
 • wszyscy pracownicy, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje w tym zakresie.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • zasadach biznesowej etykiety
 • specyfice obsługi klientów w biznesie i w administracji publicznej
 • zasadach dress code’u
 • sposobach niwelowania faux pas

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • komunikacji z zachowaniem dobrych manier
 • budowania profesjonalnego wizerunku
 • stosowania dress code’u na co dzień
 • unikania faux pas

Cele:

 • umożliwienie zdobycia wiedzy i udoskonalenia umiejętności oraz podniesienia kompetencji
 • rewizja dotychczasowych nawyków
 • ugruntowanie wiedzy na temat zasad dotyczących kontaktów na różnych szczeblach zawodowych
 • wykształcenie poczucia swobody w kontaktach oficjalnych z zachowaniem odpowiedniej kultury osobistej
 • nabycie umiejętności budowania wizerunku instytucji

Metody szkoleniowe:

 • zasada 70/30 (zajęcia praktyczne / zajęcia teoretyczne)
 • ćwiczenia
 • wykład z prezentacją multimedialną
 • rozmowa moderowana/dyskusja

WYKŁADOWCA

Trener i ekspert savoir-vivre, dress code’u, protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych, budowania wizerunku i autoprezentacji.

Kilkanaście lat pracowała w międzynarodowych agencjach reklamowych i korporacjach. Od 2005 roku prowadzi warsztaty szkoleniowe, doradza, udziela indywidualnych konsultacji. Konsultuje wizerunek biznesowy prezesów, członków zarządów, dyrektorów, kierowników działów. Prowadzi warsztaty szkoleniowe z zakresu kreowania wizerunku, dress code’u, etykiety, zasad protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych, autoprezentacji, komunikacji, etc. Prowadzi również warsztaty z dobrych manier dla dzieci i młodzieży. Zapraszana do programów telewizyjnych i radiowych jako znawca tematyki savoir-vivre. Publikuje artykuły z dziedziny etykiety w czasopismach i na portalach internetowych.

Wykształcenie: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, Wydział Zarządzania i Marketingu; Akademia Leona Koźmińskiego, Public Relations w praktyce.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Trening radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy 24

Trening radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy

Negocjacje w biznesie 25

Negocjacje w biznesie