w

Zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne.

Zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne. 7

OPIS SZKOLENIA

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym przedstawimy zasady gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście zgód wodnoprawnych. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Szkolenie jest skierowane do pracowników administracji odpowiedzialnych za wydawanie zgód wodnoprawnych a także do służb ochrony środowiska w zakładach przemysłowych oraz pracowników biur konsultingowych zajmujących się przygotowaniem dokumentacji wnioskowych (operatów wodnoprawnych) niezbędnych do wydania zgód wodnoprawnych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami nowego Prawa wodnego oraz najnowszymi zmianami, w tym m. in. rodzajami zgód wodnoprawnych.

W ramach szkolenia uczestnicy poznają:

  • przepisy prawne z uwzględnieniem najważniejszych zmian wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
  • zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw,
  • zasady sporządzania operatów wodnoprawnych oraz rodzaje wydawanych na ich podstawie zgód wodnoprawnych.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu przy zastosowaniu prezentacji Power Point, w oparciu o przykłady praktyczne, wraz z dyskusją i udzielaniem odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

WYKŁADOWCA

Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych.Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry oraz członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej działającej przy Ministerstwie Środowiska.Trener szkoleń z kilkuletnim doświadczeniem specjalizujący się w tematyce związanej z gospodarką wodno-ściekową, autor artykułów z zakresu ochrony środowiska.

Zgłoś nadużycie

Co myślisz?

J.G.Training

Dodane przez Katarzyna Kalińska

Pomagamy pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Dostarczamy wiedzę na temat norm i wymagań prawnych. Pomagamy zrozumieć te wymagania i dostosować się do nich.

Dodaj komentarz

Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko 24

Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko

Opłaty za usługi wodne, pozwolenia wodnoprawne i inne problemy wynikające z najnowszych zmian Prawa wodnego, w tym z nowelizacji z 11 września 2019 r. 25

Opłaty za usługi wodne, pozwolenia wodnoprawne i inne problemy wynikające z najnowszych zmian Prawa wodnego, w tym z nowelizacji z 11 września 2019 r.