Ulubione

Formularz rankingowy

Dane osoby zgłaszającej

Podanie nieprawdziwych lub błędnych danych oznacza nieważność zgłoszenia i wymaga ponownego wypełnienia formularza


+48

Wybierz rodzaj zgłoszenia

Możesz wybrać wiele dyspozycji, staraj się jednak ograniczać ich liczbę w jednym zgłoszeniu


UWAGA! Pamiętaj, że zlecenie usunięcia danego rekordu rankingowego nie jest dla Administratora wiążące. Może jedynie wynikać z faktu nieistnienia podmiotu zgłoszonego do rankingowania, zawieszenia jego działalności, zmiany profilu działalności lub zdublowania rekordów rankingowych. Realizacja dyspozycji: 72 h.

1. Dodanie rekordu rankingowego   ➦ 1

Aby rekord zawierał opis działalności, link do strony i logo konieczne jest zamówienie pakietu medialnego


Broker – organizacja oferujące szkolenia innych organizacji, która sama nie jest ich organizatorem.

Certyfikator – jednostka certyfikująca, która wydaje certyfikaty podmiotom certyfikowanym.

Doradca – organizacja, której profil działalności, w przeważającej części dotyczy konsultingu.

Edukator – organizacja, której profil działalności, w przeważającej części dotyczy edukacji.

Ekspert – organizacja, której profil działalności nie mieści się w żadnej innej kategorii, ale organizacja ta posiada w swej ofercie szkolenia.

NGO – organizacja pozarządowa, np. stowarzyszenie, fundacja, izba gospodarcza, klub.

2. Aktualizacja danych organizacji w rekordach rankingowych   ➦ 2

Aby rekord zawierał opis działalności, link do strony i logo konieczne jest zamówienie pakietu medialnego


Broker – organizacja oferujące szkolenia innych organizacji, która sama nie jest ich organizatorem.

Certyfikator – jednostka certyfikująca, która wydaje certyfikaty podmiotom certyfikowanym.

Doradca – organizacja, której profil działalności, w przeważającej części dotyczy konsultingu.

Edukator – organizacja, której profil działalności, w przeważającej części dotyczy edukacji.

Ekspert – organizacja, której profil działalności nie mieści się w żadnej innej kategorii, ale organizacja ta posiada w swej ofercie szkolenia.

NGO – organizacja pozarządowa, np. stowarzyszenie, fundacja, izba gospodarcza, klub.

3. Aktualizacja danych marki w rekordzie rankingowym   ➦ 3

Aby rekord zawierał opis działalności, link do strony i logo konieczne jest zamówienie pakietu medialnego


4. Usunięcie rekordu rankingowego   ➦ 4

Możesz zlecić usunięcie rekordu, który błędnie powiązano z Twoją organizacją lub nie dotyczy on obecnie działalności Twojej organizacji


Uwagi

Dodaj w tym polu wszelkie uwagi, wskazówki, informacje pomocnicze lub uzupełniające


Polityka prywatności  •   Regulamin serwisu  •  Biznes Market  •  Kontakt

Szkolenia Top
Szkolenia Top
Logo
Twój koszyk